For kort tid siden ble det kjent at toppklubbene i norsk fotball bruker nesten tre ganger så mye ressurser på talentfulle gutter enn talentfulle jenter. Nordland SV ber nå likestillingsministeren om å komme på banen.

– Fotballen er en stor og viktig del av det norske samfunnet som har stor oppmerksomhet i media og fokus blant de unge. Skeivfordelingen av ressurser i toppfotballen bidrar til å opprettholde utdaterte og uheldige kjønnsmønstre, sier Aase Refsnes, gruppeleder for SV i fylkestinget.

Refsnes er både overrasket og sjokkert over at skjevfordelingen ikke bare skjer i kroner og øre, men også på treningsfeltet med oppfølging av trenere.

– Det er viktig at både kvinner og menn, jenter og gutter, skal ha like muligheter til å lykkes, både på fotballbanen og ellers. Fotball er den idretten i Norge som samler flest jenter. Skeivfordeling kan dermed også bidra til at vi risikerer til å gå glipp av unge talenter – vi har tross alt et stort grunnlag for å skape utrolig mange gode kvinnelige fotballspillere, mener Refsnes, som selv er en ivrig fotballsupporter.

Nå håper hun å få med seg hele fylkestinget på en uttalelse om at begge kjønn sikres like vilkår i idretten, hvor de også anmoder om at kultur – og likestillingsministeren følger opp at fotballen aktivt jobber for både likestilling og talentutvikling.

– Det er viktig at vi sikrer at alle kan lykkes og føle mestring og tilhørighet i idretten, uavhengig av bakgrunn, kjønn og størrelse på foreldrenes lommebok, mener Refsnes.