I 4 perioder har jeg opplevd å være i opposisjon inntil vi ved valget i 2013, takket være deres stemmer, fikk muligheten til å danne regjering sammen med Høyre. Dette var et spennende øyeblikk i vår politiske historie, og mange spådde at Fremskrittspartiet ville få problemer i regjering. Ja, noen slag har vi tapt, og noen upopulære kompromiss har vi vært nødt til å være med på, men hvis vi ser på alle de endringene vi har fått til, forlater jeg Stortinget fornøyd.

Det er samferdsel og bilpolitikk som har ligget mitt hjerte nærmest. Vei og jernbane planlegges og bygges i et tempo vi ikke har sett maken til, anført av en dyktig Ketil Solvik Olsen. Statens andel av veifinansieringen har økt i perioden, og selv om FrP foreløpig ikke har fått gjennomslag for å fjerne alle bomstasjoner, kjemper vi fortsatt for at bilistene ikke skal være melkeku. Allerede i inneværende periode har bilistene spart 2 milliarder kroner i bompenger som følge av at bomstasjoner er fjernet og takster redusert. I tillegg er det vedtatt ekstra statlige midler til 41 bompengeprosjekter som skal redusere bompengeandelen og bomtakstene. Samferdselsdepartementet bekrefter at dette gir 9,75 milliarder kroner i besparelser for bilistene. For Nord-Norges del er veibevillingen tredoblet de fire siste årene. Mens den forrige regjeringen brukte 1 milliarder bruker vi 3 milliarder pr. år på riksveiene. Det er nødvendig og det må fortsette. Vi trenger Fremskrittspartiet i regjering for å fortsette arbeidet med å knytte landsdelene sammen.

FrPs innvandringspolitikk fikk en test i 2015, etter at Arbeiderpartiet og flere andre partier på sine landsmøter vedtok å invitere 10.000 flyktninger til Norge. Den påfølgende rekordhøye asylinnvandringen ble håndtert på en særdeles god måte, både med bosetting og nødvendige innstramminger. Nå er tilstrømmingen til Norge lavere, og de som åpenbart ikke har beskyttelsesbehov kommer ikke lenger hit. En stemme til FrP i Nordland er også en stemme til Sylvi Listhaug. Vi trenger FrP og henne i regjering også i tiden fremover. Alternativet er Jonas Gahr Støre med sine venner i SV, Rødt og Miljøpartiet. Åpne grenser og fri innvandring er et eksperiment jeg vil advare mot.

FrP og regjeringen har gitt gode resultater for Norge. Mye er gjort på fire år, men fortsatt er det mye som gjenstår. Det gjelder blant annet den usosiale eiendomsskatten som er spesielt krevende for de med lave inntekter. Eksemplene fra Bodø by og andre steder i landet viser hvordan Arbeiderpartiet gjør det vanskelig for folk. Eiendomsskatten må fjernes, men det skjer ikke om ikke FrP får fortsette i regjering. I tillegg til at Arbeiderpartistyrte kommuner skriver ut eiendomsskatt med dobbel penn, så lover Arbeiderpartiet 15 milliarder i nye skatteøkninger. Vi trenger ikke mer skatt, vi trenger politikere som kan prioritere.

Årets valg står mellom fortsatt økonomisk vekst, vei- og jernbaneutbygging, ansvarlig innvandringspolitikk og trygge helse- og omsorgstjenester, eller en situasjon hvor dette fort kan snus på hodet. Med et eventuelt sosialistisk flertall bestående av MDG, SV, Rødt, SP og Arbeiderpartiet kan mye endres. Det har vi skremmende eksempler på fra Oslo – derfor er det viktig at regjeringen får fortsette, og derfor oppfordrer jeg alle i Nordland som stemte på Fremskrittspartiet ved forrige valg til å stemme på Fremskrittspartiet også ved dette valget.