«Frp vil legge forholdene til rette for at folk flest kan nyte båtlivet»