- Satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge må fortsetter