Har noen av dere tenkt på hvordan hverdagen ville sett ut hvis vi ikke hadde bilen? Hvordan du skulle kommet deg til og fra jobb, hytta, svigers, trening, barnehagen eller skolen? Hvordan du skulle fått maten du trenger i hus, eller hvordan butikkene skulle fått varene i hyllene?

For oss som jobber med bil, betyr bilen alt det, pluss enda litt til. Bilen er også grunnlaget for arbeidsplassen vår. Vi som jobber i bilbransjen har virkelig fått merke hvor viktig bilen er nå under pandemien.

Vi selger biler som aldri før! 2021 ble tidenes år for nybilsalget i Norge, til tross for betydelige leveringsvansker fordi det er mangel på mikrochips ute i verden. Rekord ble det også på bruktbilmarkedet, med nesten 530 000 eierskifter. Og som om det ikke var nok, ikke i noe år tidligere har så mange tatt lappen. Nesten 150 000 nye sjåfører kunne føle på gleden og friheten ved å sette seg bak rattet. Det er ekstra hyggelig at økningen er størst blant 18-åringene.

Disse tallene forteller selvsagt også litt om hvordan Covid har preget samfunnet vårt. Men de forteller kanskje aller mest om bilens plass i samfunnet. I Norge trenger vi bilen for å få hverdagen til å gå rundt. Bilen er en løsning, ikke et problem. Å ha tilgang til bil er også livskvalitet.

I 2021 var hele 64,5 prosent av bilsalget i Norge nullutslipp. Etter hvert som tallene for nullutslipp øker, faller også de fleste av argumentene mot bilen bort.

Om vi ser på registrerte nye personbiler de siste 3 år i Vesterålen ser vi en markant økning i lav- og nullutslipps biler.

Distrikt Vesterålen202120202019
Registrerte personbiler498364420
Andel hybrid/ladbar hybrid146101130
Andel elektriske24416599
Sum390266229

* Kilde OFV Statistikk

I 2021 var andelen med hybrid eller elektrisk drivkilde over 78 % av registrerte nye personbiler i distriktet. En liten økning på 5 % fra året før, men hele 24 % i forhold til 2019. Det betyr at også vesterålingene er med på den grønne skiftet som skjer.

Kollektivtransport kan være fine alternativer for de som bor i byer. Men på de aller fleste stedene her omkring går ikke kollektivtransporten ofte nok, eller dit du skal. Det gjør bilen din.