Kan vi ordne dette før det blir enda mer pinlig?

foto