«Om å imøtegå ytringer man ikke liker - svar til Torset»