Nikolai Astrup er parlamentarisk nestleder i Høyre.

Sosialistisk Venstrepartis Oddmund Enoksen mener mine bekymringer for dårligere veisatsing med SV er en bløff.

Utfordringen hans er at SV har foreslått å kutte 160 mrd. kroner i regjeringens veisatsing de neste årene, uten å si noe om hvor kuttene kommer. SV er tydelig på at mer penger skal brukes på jernbane og kollektiv, hovedsakelig i Sør-Norge.

Også i andre fylker påstår SV at prosjektene der er fredet, men det står det altså ikke noe om i deres alternative transportplan. Miljøpartiet De Grønne topper dette med et kutt på om lag 275 mrd. kr i veiprosjekter. MDG foreslår å kutte hele Hålogalandsveien og E10 Fiskebøl - Nappstraumen. Dette er alvorlige kutt i nødvendige prosjekter.

Når Ap og Sp skal forhandle med SV og MDG om veibudsjettene i en eventuell ny regjering er det én ting som er sikkert – veisatsingen blir mindre enn det dagens regjering ønsker. Satsingen på veibygging og –vedlikehold i Nord-Norge er mer enn doblet under denne regjeringen, og vil med vår Nasjonale transportplan fortsette.

Med MDGs og SVs politikk er det bare én ting som er sikkert, og det er at satsingen på vei blir betydelig mindre enn med regjeringens politikk. På mandag er det velgerne som avgjør hvem de har mest tillit til at skal fortsette det veiløftet som denne regjeringen har startet. For en trygg og stabil veisatsing, bør valget være enkelt: Stem Høyre!