Faktafeil og «fake news» blir ikke mer korrekt om de gjentas nok ganger! Dette er beklageligvis en strategi som enkelte miljøer på Andøya og Vesterålen tydeligvis har valgt.

Andreassen spør om hvordan vi som har arbeidet for Evenes har vært så sikre i vår sak. Svaret er ganske enkelt: Evenes er det beste alternativet! Vi har hatt tro på prosjektet, argumentert med fakta og fortrinn for Evenes, og ikke snakket negativt om de andre alternativene. Påstander om vær- og arealmessige pluss topografiske utfordringer, samt begrensninger pga verneområder og manglende presisjonsinnflyvningssystemer er tilbakevist av ulike kompetansemiljøer uendelig mange ganger – selv om det tydeligvis ikke er oppfattet av alle.

At vi har hatt rett i at Evenes har vært og er det beste alternativet for operasjonsbase Nord har nå bl.a. to Forsvarssjefers fagmilitære råd, to ulike Regjeringer og Stortinget fastslått i sine anbefalinger og vedtak.

Avslutningsvis vil jeg kommentere Andreassens mistenkeliggjøring og anklager om min person og mitt arbeid. Det har han selvsagt lov til i ytringsfrihetens ånd, men det krever ærlighet og korrekte fakta. Eksempelvis angående min karantenetid. Karantenenemda, ledet av vår Fylkesmann, ga meg ikke 7, men 3 måneders karantene fra 6 november 2015.