Interpellasjon til kommunestyremøtet den 16.05.2024

Vi er alle kjent med at det har vært en økning i tilfeller der barn og unge sliter psykisk, og at det er viktig å få på plass lavterskeltilbud spesielt rettet mot aldersgruppen 12-18 år.

Kan ordfører redegjøre for hva som er på trappene på dette feltet og om vi har gjort nødvendige vedtak som viser at vi satser på dette feltet?

Arbeiderpartiet i Øksnes er opptatt av at denne aldergruppen er viktig å sette inn tiltak for og vi trenger derfor oppdatert informasjon på området.

Flott om ordfører kan informere i førstkommende kommunestyremøte 16. mai, og eventuelt vurdere nødvendige vedtak som kreves av oss som organ.

Karianne B Bråthen