I helga feirer vi 1. mai, arbeidernes dag. En kampdag for mange, en etterlengtet fridag for noen. Men det er en gruppe som sjelden har fri verken på 1. mai eller andre helligdager, og det er bøndene. Til tross for harde arbeidsdager er det få bønder som har mulighet til å ta seg fri, eller som har høye lønninger.

Denne våren har vi sett eksempler på at mange bønder vurderer å legge ned drifta. Høyt arbeidspress, stort ansvar, lav inntjening og vanskeligere driftsvilkår, i tillegg til den ekstreme prisveksten på gjødsel, drivstoff, gass og strøm, har gjort at mange har meldt buskapen til slakt.

Priskrisa har forsterket en lenge varslet krise i norsk landbruk, men denne kursen kan snus. Gode forhold for bønder og andre som jobber i landbruket handler om politiske prioriteringer.

Prioriterer vi landbruket, så prioriterer vi norsk selvforsyning, beredskap og forsyningssikkerhet. Vi prioriterer bosetting i hele landet, en rekke arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien, kortreiste varer og kulturlandskapet. Dette er viktige mål for mange politiske partier. Derfor er det et paradoks at samtlige regjeringer har gjort så lite for landbruket over de senere årene.

En start vil være å møte bøndenes krav i årets jordbruksforhandlinger, hvor Bondeorganisasjonene har invitert regjeringa med på å faktisk starte arbeidet med å jamstille bønders inntekt med inntekten til andre arbeidere i samfunnet.

For å klare det mener vi at det inntektsgrunnlaget som bondeorganisasjonene forhandler om i jordbruksoppgjøret må være reelt, det må gjelde for inneværende år i stedet for at man gjetter på neste års prisutvikling og det må ta inn over seg de utgiftene bøndene faktisk har.

I tillegg trenger Norge å styrke importvernet slik at det lønner seg å selge norske varer når de er i sesong, og jobbe for at mer av foredlingen av norsk mat skjer i Norge.

Til slutt må noe gjøres med den enorme makten de store matvarekjedene har. Det er en grusom ironi for både forbrukere og bønder, når kjedene setter opp prisene på melk, uten at melkebonden tjener et øre mer. Både bøndene og forbrukerne blir tapere når eierne av de store kjedene skal sitte igjen med mest mulig profitt.

Rødt ønsker bøndene og alle andre som jobber i landbruket en riktig god 1. mai. Vi jobber for at Norge skal bli mer selvforsynt med mat og at bøndene sitter igjen med en bedre inntekt.

Gratulerer med arbeidernes dag til bønder over hele landet!