Vi står midt oppe i en rekrutteringskrise i skolen. Alt for få kvalifiserte kandidater vil bli rektor. Nå må kommunen agere før det er for sent.

Skolelederforbundet har lenge vært bekymret for svært lav søkning til rektorstillinger, spesielt i grunnskolen. Det er ikke uvanlig med null søkere til rektorstillinger. Stillingene må ofte lyses ut på nytt og på nytt, uten at riktig kandidat melder sin interesse. Problemet gjelder hele landet.

Både her i Sortland og i våre nabokommuner ser vi samme tendens. Ved første utlysning, av i alt tre ledige rektorstillinger i Sortland kommune våren 2022, var det kun to søkere til de tre lederstillingene. I Øksnes kommune har rektorstillingen ved Myre skole vært utlyst siden tidlig i sommer. I skrivende stund har det kun kommet inn to søknader, hvor den ene er trukket.

Hva er så årsaken til at rektorjobben er så lite tiltrekkende? I en Fafo-undersøkelse fra 2020 slås det fast at kun fem prosent av rektorene ser for seg å være i den samme rektorstillingen om ti år. I en rapport fra i fjor, utført av OsloMet og Høyskolen i Innlandet, oppgir nesten halvparten av mellomlederne i skolen ikke ser for seg å ta steget opp til rektorjobben.

Lar rektor seile sin egen sjø

De som har svart på sistnevnte undersøkelse trekker blant annet frem følgende hovedårsaker til at de ikke ønsker å bli rektor:

  • Svært høy arbeidsbelastning

  • En overlast av administrative oppgaver

  • Mangelfulle støttesystemer fra skoleeiers side

La oss være ærlige. Det er kommunen som sitter med den største nøkkelen til å løse rektorkrisen.

Slik situasjonen er i dag, sitter dessverre mange skoleeiere med hendene i fanget, og ser på at rektor seiler sin egen sjø. Rektor opplever kommunen som en krevende «bestiller». Som rektorer blir de henvist til å være en utøver av administrative oppgaver som de burde hatt ressurser på skolen til å løse.

Uten dyktige rektorer lider elevtilbudet

Hva må så gjøres? Svaret er ikke vanskelig. Støtteapparatet rundt rektor må bygges opp. Flere ansatte som kan avlaste rektor administrativt er en absolutt nødvendighet. Elevenes læringstilbud er avhengig av at skolen holder en stø pedagogisk utviklingskurs. Hvis rektor ikke har tid til å lede og utvikle det profesjonelle fellesskapet, som skal være rektors hovedoppgave, så blir det vanskelig å utvikle et godt læringstilbud til elevene.

I tillegg kompliseres bildet av at mange skoleledere faktisk tjener mindre enn de man er satt til å lede. Mer attraktive lønns- og arbeidsvilkår pluss opprustning av det administrative laget

rundt rektor er i våre øyne den eneste farbare vei ut av rektorkrisen. Nå må kommunen ta grep. Kvaliteten på elevens tilbud står på spill.