Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet og regjeringen har startet arbeidet med Norgesmodellen. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi forsterke og forbedre vilkårene for vanlige arbeidsfolk rundt om i hele landet.

Dyktige fagfolk fortjener et sikkert og seriøst arbeidsliv. Og etter åtte år med høyrestyre trengs en opprydning mer enn på lenge. Situasjonen er så kritisk at NESO sendte ut brev til alle de nordnorske kommunene i fjor vår med oppfordring om å vedta kommunale seriøsitetskrav og slik bidra til et bedre, tryggere og mer rettferdig arbeidsliv i sin kommune.

Gjennom valgkampen i fjor høst hadde jeg flere møter med lokalt næringsliv og med unge fagarbeidere i Nord-Norge. I møte med ansatte og lærlinger hos nordnorske entreprenører fikk jeg høre flere eksempler på hvordan useriøse aktører ikke bare ødelegger for bransjens omdømme, men også fratar yrkesfagelevene lærlingeplasser og mulighet til å fullføre utdanningen sin. Slik skal det ikke være.

Her i Nordland har vi tatt på ledertrøya for utdanne yrkesfagelever. Gjennom målrettet arbeid, oppfølging av hver enkelt og tett kontakt med bedrifter har Nordlandsmodellen blitt et eksempel til etterfølgelse for andre fylker. I Nordland får stadig flere elever læreplass og stadig flere fullfører fagbrev. Utdanningen skjer i tråd med næringslivets behov, sikrer elevene tilgang på både relevante læreplasser og jobber.

I Norgesmodellen samler vi alle verktøyene som trengs for å rydde opp i arbeidslivet. For vi i Arbeiderpartiet vet at sosial dumping ikke bare er dårlig for den enkelte arbeidstaker, det fører til lavere kvalitet på produktene og til utrygghet på arbeidsplassen. Vi trekker gode erfaringer fra lokale modeller for å utvikle en solid og treffsikker Norgesmodell.

Staten er landets største innkjøper. Årlig bruker vi, fellesskapet, 600 milliarder kroner på å kjøpe inn alt fra enkle engangsprodukter til kompliserte byggeprosjekter. Kombinert med statens mulighet til å forme regelverk, lage lover og håndheve disse har staten enorme muskler som venter på å bli brukt. Vi sier at denne kraften skal brukes for å sikre vanlige folk et seriøst og trygt arbeidsliv.

Staten og fellesskapet skal ikke betale for sosial dumping. Vi mener at useriøse aktører som melder inn urealistiske anbud, ikke skal belønnes. Det fører kun til budsjettsprekk og større kostnader for samfunnet over tid. Useriøse aktører skal ettergås, regelverk skal tydeliggjøres og lovbrudd skal sanksjoneres. Når vi stiller tydelige krav og forventninger i offentlige anbud sender vi et kraftig signal til bedriftene om at seriøsitet og ansvarlighet skal belønnes.

Seriøse bedrifter gir gode læreplasser for lærlinger. Arbeiderpartiet vet at vi må utdanne flere fagfolk, og flere av elevene som starter på yrkesfag, må få tilbud om relevant læreplass. Da må vi bruke statens muskler, og kreve at selskaper som leverer varer og tjenester til det offentlige, også tar inn lærlinger. Slik sikrer vi at vi også i fremtiden har fagfolk og kompetanse spredt i bedrifter i både små og store lokalsamfunn i hele Nord-Norge.

I tiden fremover skal både statsråder og stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet møte bedrifter, ansatte og lærlinger for å høste erfaringer og legge et solid grunnlag for Norgesmodellen. Vi vil gjerne ha innspill og møter med alle relevante aktører i regionen vår. Lykkes vi i dette arbeidet, kan vi sikre seriøsitet og trygge, faste arbeidsplasser for vanlige arbeidsfolk.