Frp fikk fjernet flypassasjeravgiften i mars 2020. Dette hadde vært en viktig for symbolsak for Senterpartiet i flere år, så derfor ble jeg veldig overrasket da Ap/Sp gjeninnførte avgiften etter at den hadde vært borte i over to år. Nå øker de den ytterligere, økning på 45 % for reiser ut av EØS. Nå er det vanlige folks tur til å betale mer for å fly.

Avgiften utgjør 82 kr per billett per vei for reiser i Norge og Europa, og for reiser i resten av verden øker de den nå til 320 kr. Dette skjer samtidig som SAS planlegger ny rute mellom Skandinavia og New York, og alternativene de har vurdert har vært Bergen, Gøteborg og Aarhus. SAS sier selv at nå tyder alt på at avgiftsøkningen setter en bråstopp for planene å fly denne ruten fra Bergen. Det vil være mer lønnsomt å flytte denne typen ruter til Sverige og Danmark. 8.desember kom også flyselskapet Norse Atlantic med en børsmelding hvor de varsler at avgiften kan få konsekvenser for deres rutetilbud.

Det må være pinlig for Vedum, som før valget lovet billigere flybilletter. Spesielt i Nord-Norge er flytilbudet viktig del av hverdagen til folk. At Sp skulle innføre en avgift på å bo i distriktene var det få som trodde før valget. Dessverre var Frp alene om å være imot gjeninnføring av avgiften da Stortinget behandlet statsbudsjettet. Frp foreslo å fjerne hele flypassasjeravgiften, slik vi sørget for når vi hadde hånden på rattet som støtteparti til Solberg-regjeringen i 2020.

Flybransjen opplever allerede redusert trafikk på grunn av at folk sparer mer og reiser mindre, samtidig som bransjen merker økte drivstoffkostnader.  Frp mener flypassasjeravgiften er symbolpolitikk, ikke klimapolitikk, da den ikke vil føre til færre reiser totalt sett, men det blir i stedet dyrere å fly, tilbudet blir dårligere og Norge går glipp av arbeidsplasser. Nøyaktig det Vedum advarte mot for noen år siden.