Det er med skuffelse Nordland Høyre konstaterer at pengene til omstillingsfondet, The Whale og Andenes havn uteble fra regjeringens statsbudsjett. Dette må være utrolig pinlig i forhold til de lovnader som Senterpartiet og Arbeiderpartiet ga Andøysamfunnet.

Omstillingsfond til Andøya

Regjeringen lovet at Andøya skulle få et omstillingsfond på 250 millioner kroner. Dette skulle sette fart på omstillinga på romfart, fiskeri og reiseliv i Andøy kommune. Det ble bevilget 100 millioner før jul og nå uteblir de siste 150 millioner kroner. Det nytter ikke å være høy og mørk i valgkampen, nå må regjeringen levere på det de har lovet Andøysamfunnet. Det er snakk om prioriteringer når vi vet at regjeringen har råd til store reverseringsprosjekter og offentlig sektor eser ut.

The Whale

The Whale har internasjonale dimensjoner som vil få særdeles positiv betydning for reiselivsnæringen lokalt, regionalt og nasjonalt. Når det gjelder finansiering så har det private næringslivet stilt opp med sin del, Nordland fylkeskommune og Andøy kommune med sin del. Forutsetningen er at staten stilte opp på spleiselaget. Dette uteble av AP og SP i regjering. Solberg-regjeringen ga en første bevilgning til The Whale og la opp til videre støtte, noe som ble understreket i Kulturmeldingen da Høyre var i regjering.

Andenes havn

Andøy kommune er en av Nordlands største fiskerikommuner. På Andenes er det behov for utdyping i innseilingen og i deler av havnebassenget i Andenes havn. Prosjektet omfatter også blant annet merking, og samlet investeringsramme for tiltakene er anslått til 440 millioner kroner. Andøya står i en krevende omstilling når Forsvaret legger ned flystasjonen i 2023, og Andenes havn er et viktig bidrag til videre utvikling av Andøya-samfunnet. Dette gjelder ikke bare for fiskeri og de knoppskytende og innovative næringene som ønsker å etablere seg i havna, men like viktig er havna for leveranser til Andøya Space, Andøya Space Port og Andøya Test Center.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran lovet at spaden skulle stikkes i jorda i 2023. Dette er også utelatt fra regjeringens statsbudsjett. Under Solberg-regjeringen ble Andenes havn lagt inn i Nasjonal transportplan for første seksårsperiode. Det ville ut fra den planen vært naturlig med en startbevilgning i dette budsjettet. Nå fremstår det som svært usikkert om havna påbegynnes i den planperioden det var lagt opp til.

Vi hadde store forventninger til at omstillingsfondet, kultur- og næringsprosjektet The Whale og utbedring av Andenes havn skulle få bevilgninger, og er skuffet over manglende vilje til satsing fra regjeringens side. Etter alle lovnader må det i dag være flaut å være stortingsrepresentant for AP og SP i Nordland.

Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett som kommer til å gi mindre investeringer fra næringslivet langs hele kysten, og da burde de satset på prosjekter som vil kunne bidra til vekst innen både reiseliv og fiskeriene i Vesterålen. Det er den sentrale statsforvaltningen som er vinneren i dette statsbudsjettet og regningen er sendt til folk og bedrifter i distriktene.