Regjeringa rigger et scenario hvor et knapt flertall i Stortinget skal slå sammen hele Nord-Norge med tvang. Tre fylkeskommuner skal bli en region. Eventuelt kan vi aller nødigst få dele Norges største og lengste landsdel i to. Regjeringa har rigget et falskt dilemma for å få en avgjørelse som passer den og støttepartienes sentraliseringsiver. Men når vi får bare to alternativer, hvor det ene er uspiselig og det andre smaker ille, er det i ni av ti tilfeller flere alternativer. Men en manipulator velger å utelukke alle andre alternativ når saken framstilles.

Den blå-blå regjeringa bygger opp byråkratiet sentralt. De siste tre årene er det blitt 4000 nye statsansatte i Oslo. Nordland fylkeskommune er svekket økonomisk gjennom regjeringas nye fordelingsnøkler. Men Nordland har plass til sju andre fylker i innenfor fylkesgrensen. Nordland er stort nok til nye oppgaver og flere arbeidsplasser. Senterpartiet vet at det finnes flere muligheter for framtida. Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk lever og tjenestene skal produseres. Mindre statsadministrasjon og mer ressurser til produksjon av tjenester vil øke både kvalitet og omfang på alt fra politi til eldreomsorg. I tillegg må hver enkelt få større ansvar og makt over eget liv og egen eiendom.

Senterpartiet er motmakta til regjeringas store sentralisering. Senterpartiet vil stemme mot alle vedtak om bruk av tvang i Stortinget i juni.  Det gjelder både i kommunereformen og regionreformen. Et regjeringsskifte etter valget 2017 vil gi kommunene anledning til å få omgjort tvangsvedtak. Vi vil også gi fylker sammenslått med tvang anledning til å bli oppløst.