– Sterkt kritisk til forslagene om nedlegging av utdanningstilbud