«Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et likestillingsproblem»

foto