Vi vil ha 8. Mai tilbake

Leserinnlegg

8. Mai feirer vi frigjøringsdagen. Frigjøringsdagen er et nasjonalt symbol på den militære og sivile motstanderbevegelsen under andre verdenskrig som jobbet for å ende 5 år med okkupasjon.

 Denne dagen heiser vi flagget og samles ved minnesteder rundt om i landet for å hedre menneskene som sikret Norges frihet og fred i 1945. Det er en dag for fest og fellesskap!

I 2010 vedtok Stortinget at frigjøringsdagen skulle bli frigjørings- og veterandagen. Norges Fredsråd mener det er en grunnleggende forskjell å feire verdiene det ble kjempet for gjennom fem lange krigsår, med å feire den norske utenlandsinnsatsen i land som Libya, Afghanistan og på Balkan.

Sammenblandingen av frigjøringsdagen og veterandagen har derfor et åpenbart symbolsk siktemål: Å gjøre norges forsvarspolitikk til noe alle sanne, fredselskede patrioter bør slutte seg til.

Den gjør en feiring av fred og frihet til en showcase for forsvarsmateriell, blant annet gjennom jagerflymarkeringer over Akershus festning som rett og slett ikke har noe med frigjøringsdagen å gjøre. 

Det er ikke på grunn av manglende respekt for veteranens innsats at Norges Fredsråd mener dette. Tvert imot - vi hadde trengt en helt egen dag for å belyse deres situasjon, erfaringene de har gjort seg, og manglene i støtteapparatet som møter dem når de kommer hjem. Alle disse tingene bidrar vi gjerne med å rette søkelyset på, men helst ikke i forbindelse med den viktigste fredsmarkeringen vi har.

 Det gjør at vi i 2016 har null betenkeligheter med å si det vi har sagt tidligere år - og som vi kommer til å si hvert eneste år frem til vi ser en endring - vi vil ha 8. Mai tilbake.