- Full stopp? - En av Norges viktigste leveranser til NATO er truet

Leserinnlegg

Et av norges viktigste produkter opp mot NATO kommer fra 333 skv på Andøya flystasjon.

Denne lille avdelingen opererer i hele nordområdene, ut fra Andøya flystasjon.

Den er den eneste av sitt slag i NATO som jevnlig holder øye med de Russiske ubåtene.

Det er helt avgjørende for NATO at Norge bidrar med dette.

Mye av kritikken mot Norge fra NATO kommer nettopp på grunn av det som har blitt sagt om denne kapasiteten, og hvordan forsvarsledelsen tidligere foreslo å kutte denne helt.

Dette førte til mye frustrasjon i andre NATO land.

I ettertid ser man forøvrig at denne kapasiteten ble bestemt kuttet som en strategi forå være sikker på å få økt forsvarsbudsjett. En så viktig leveranse ville garantert IKKE bli lagt ned.

Nå er det altså bestemt at kapasiteten skal videreføres, ikke fra Andøya flystasjon men fra Evenes.

Hva betyr så dette for videre leveranse til NATO de neste årene?

Jo, det betyr paradoksalt nok at Norge kommer ikke til å klarer å levere dette produktet om kort tid, og det vil vare mange år fremover. Et produkt de fleste i Norge dessverre ikke aner eksisterer, men som NATO trenger sårt.

Hvorfor vil denne leveransen stoppe opp?

Fordi det å kunne levere dette produktet er helt avhengig av den unike kompetansen spesialistene på 333 skv er i besittelse av.

Denne kompetansen er et resultat av mange dyktige mennesker som har viet sitt liv til nettopp å kunne levere et slikt viktig produkt som overvåkingen av Russiske ubåter er.

Jeg har tidligere skrevet endel om temaet 333 skv og kompetanse på min FB side.

Jeg avslutter dette innlegget med noen enkle betraktninger:

Jeg er en av de som har viet mitt liv til 333 skv, og da særlig det å kunne følge Russiske ubåter.

Jeg jobber med de (få) som bidrar til denne unike leveransen.

8-12 år (etter utdanning) tar det før den enkelte innehar et kompetanse nivå som er nødvendig.

En alt for stor del av disse sier de blir ikke med til Evenes...

...og da, da stopper det hele opp.

La oss håpe de som sitter og skal ta denne avgjørelsen om eventuell flytting av 333 skv forstår hvor sårbare vi er, og tar inn over seg hvor viktig denne leveransen er for NATO.

Hvor viktig det er å sørge for en jevn leveranse i mange år fremover, noe som kun er mulig ved å fortsette å operere 333 skv ut fra Andøya flystasjon.