- Arbeidsplasser og ringvirkninger i nord – yeah right !

Leserinnlegg

Arbeiderpartiets forsøk på å ri to hester samtidig, foran høstens Stortingsvalg, er dårlig nytt for miljøet, fiskeriene og oss som bor i nord.

Ved å gå inn for å starte en åpningsprosess ved konsekvensutredning, er Støre villig til å gamble med Nordland 6, som er det viktigste gyteområdet for torsk og hyse. Så langt er det utarbeidet 90 fagrapporter om verdiene og konsekvensene av petroleumsvirksomhet, og konklusjonen av alle disse rapportene er nok til å verne LoVeSe mot all oljevirksomhet, til evig tid.

Forskningsprosjektet ToxProf, bla finansiert av Forskningsrådet, viser tydelig at selv om oljen forsvinner forholdsvis raskt fra havoverflate og strender etter oljeutslipp, kan de giftige stoffene i olje fortsatt forårsake skadevirkninger i lang tid etterpå. Mange steder kan man oppleve skadevirkninger i 15–20 år etter store utslipp som etter Exxon Valdez i Alaska i 1989. ToxProf prosjektet viser at mye tyder på at langtidseffektene av oljeutslipp på sjøliv kan være mer alvorlig enn man har trodd til nå, og forskningen viser at oljen kan bli giftigere og farligere når den brytes ned i naturen

Når så Havforskningsinstituttet beregner at egg og larver til 70 % av de høstbare fiskebestandene passer i dette området, hva er det så som skal kunne forsvare en slik gambling?  

Gulrota er i kjent Arbeiderparti stil, og handler om ringvirkninger, arbeidsplasser og vekst i nord. At Nordland klarer seg utmerket uten oljeutvinning i fjærsteinene, og har lavere arbeidsledighet enn resten av landet, er verdt å minne på i denne sammenheng.

Er det virkelig noen som tror at oljeboring i Røsthavet og på Røstbankene vil føre til store ringvirkninger for Nord-Norge? Utenfor Helgeland ligger rørene så nært Nordland 6, at olje og verdiskapningen blir pumpet rett ut av landsdelen og sørover. Det Arbeiderpartiet og oljelobbyen forsøker å få til å høres ut som mulige industriarbeidsplasser i Nord-Norge, er i realiteten sysselsettingstiltak for arbeidsledige oljearbeidere på Vestlandet.

Nord-Norge vil med dette igjen bli en råvareleverandør, nå for en sulten oljebransje i sør. Miljøpartiet De Grønne vil kjempe med nebb og klør for å bevare våre evigvarende fiskeressurser som akkurat det.