Ringvirkninger i nord

Geir Seljeset i Norsk olje og gass mener Wenche Cumming tar feil når det gjelder ringvirkninger fra olje- og gassvirksomhet.
Leserinnlegg

Petroleumsutvinning i Nord-Norge har gitt store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Det samme vil skje i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hvor store ringvirkningene blir, er vanskelig å fastslå. En konsekvensutredning vil få fakta på bordet.

Det vi allerede vet er at petroleumsutvinning kommer hele landet til gode. Vi har sett det på Vestlandet i 50 år. Petroleumsvirksomheten langs og utenfor kysten har gitt betydelige inntekter og arbeidsplasser. Lokalt og nasjonalt.

I Hammerfest skjer nå det samme. Over 1.700 mennesker i kommunen er direkte og indirekte sysselsatt i oljenæringen. Kommunekassen fylles opp. Kulturhus bygges. Skoler pusses opp. Byen og regionen har fått et løft. De lokale ringvirkningene er formidable.

Wenche Cumming fra Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja tror ikke (23.01) på lokale ringvirkninger fra petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Erfaring fra Vestlandet og Hammerfest taler mot Cumming. Det samme gjør næringen som selv varsler betydelige investeringer og lokale arbeidsplasser. En konsekvensutredning vil gi flere svar.

Mens Cumming kaller Polarled en motorvei for gass, så er det mer en livslinje slik at Europa kan ta omstillingen fra sterkt forurensende kull til norsk naturgass. Livslinjen går til Europa hvor gassen gir millioner av mennesker energi med halvparten så lite klimagassutslipp som kull.

Eksporten er grunnlaget for inntektene og arbeidsplassene som petroleumsutvinning gir oss. I fjor alene eksporterte vi gass for 450 milliarder kroner.

Derfor er det positivt at områdene sør for Lofoten ligger nært eksisterende infrastruktur. Effektiv infrastruktur gir oss muligheten til å fortsette å sende gassen sørover til Europa. Det vil komme landet til gode, lokalt og nasjonalt, samtidig som det er bra for Europa.