«Gode resultater i andøyskolen»

Torfinn Bø, skolefaglig rådgiver i Andøy.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Leserinnlegg

Det er det som har stått i den lokale pressen de seneste dagene. Vår ordfører har vært rundt og markert dette ved å besøke de klassene som har prestert godt på de siste nasjonale prøvene. Det gjelder 9.klasse ved Risøyhamn skole og 5A og 5B ved Andenes skole. Disse klassene har levert de beste resultatene vi har oppnådd på slike målinger så langt, og i tillegg er resultatene i flere av fagene helt oppe blant de beste i landet.


Andøyelever i norgestoppen

Elever ved skolene i Andøy har gjort det svært godt ved de nasjonale prøvene. Det mener ordfører Jonni Solsvik må markeres.

 

Ordføreren utfordret elevene, lærerne og skoleledelsen på hva de trodde var årsaken til at disse klassene hadde gjort det så godt. I tillegg har jeg undersøkt litt om «historien bak resultatene». Skal vi prøve oss på en kort og enkel oppsummering, så vil det være:

• Elevene sier at de har flinke lærere som gjennomfører en variert og interessant undervisning som fenger elevene. «De er alltid villig til å hjelpe oss».

• Elevene har stor tillit til lærerne. «De bryr seg om oss». Vi har altså lærere som har evne til å skape gode relasjoner til hver enkelt elev.

• Klassemiljøet viser seg å være svært godt. «Vi er trygge på hverandre og det er det samme hvem vi kommer på gruppe med». Det er nok ingen tilfeldighet at disse klassene har gjort det, eller vil gjøre det godt på flere indikatorer på elevundersøkelsen.

• Det er også meget viktig å få fram foreldrenes betydning. Tilbakemeldinger tyder på at foreldrene i denne klassen var opptatt av sine barns arbeid og prestasjoner, de var kjent med hverandre og visste av hverandre. Foreldrekontaktene hadde stått på og tilrettelagt for ulike sosiale aktiviteter både i og utenfor skolehverdagen. Dette understreker hvor viktig det er med foreldre som engasjerer seg og spiller på lag med skolen på en konstruktiv måte.

Så er det ikke slik at alt er bare «fryd og gammen» i skolene i Andøy. Generelt sett sliter vi med å ligge rundt landssnittet på flere av målingene, men i de kommunale skolene jobbes det med saken! Vi har nådd vår målsetting om å redusere andel elever på laveste nivå på de faglige prøvene. Her har det vært gjort et meget godt arbeid! Neste mål er å få flere elever opp på det/de høyeste nivåene. I de kommunale skolene har vi deltatt på Læringsmiljøprosjektet som har gitt skolene gode verktøy for å jobbe med klassemiljø. Vi er nå inne i prosjektet ”Ungdomstrinn i utvikling” (siden de kommunale skolene er 1-10 skoler, så er hele skolen med her). Det ser ut til at dette prosjektet kan løfte oss både faglig og metodemessig.

Gjennom god innsats fra elever, lærere, skoleledelse og skoleeier, kan vi utrette mye som et lag. Det har årets resultater i disse tre klassene vist oss! For det er nok slik en elev sa det: Det hjelper jo på at vi er litt smarte!

Ordføreren har lovet at han stille opp til neste år også om noen har gjort seg fortjent til det! Da kan det bli kake, brus, diplom og premie på andre også.