Økning i antall eldre

Helse- og omsorgssjef i Bø kommune, Jim Gundersen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Leserinnlegg

I følge en herværende avis har jeg uttalt:

«Da kommer eldrebølgen hit (til Bø Kommune, i 2025)»

Det har jeg ikke uttalt. Derimot har jeg sagt at «antallet eldre 80+ vil øke Bø fra 2025.» Det er noe helt annet.

Kjære journalister, politikere, byråkrater og andre som uttaler seg i det offentlige rom: Kan vi ikke hjelpe hverandre til å slutte å bruke dette negative og belastende uttrykket om økningen i antallet eldre?!

Min assosiasjon med begrepet eldrebølge er: Syndefloden, Tsunami, flodbølge…. med det fellestegn at det uttrykker noe uønsket og ødeleggende som skyller inn over oss. Våre eldre – som har lagt grunnlaget for den velstand de fleste av oss nyter godt ­­- av fortjener bedre enn å bli omtalt på denne måten.

Derfor: For ettertiden heter det ikke «eldrebølgen», det heter «økning i antall eldre.»