– Rødt på vei til Stortinget

VALGKAMP Representanter fra Rødt Lofoten, Vesterålen og Ofoten samla til valgkampseminar i Svolvær.  Foto: Innsendt bilde

Leserinnlegg

I helga har representanter fra partiet Rødt sine lag i Nordre Nordland hatt samling i Svolvær. Her var det stortingsvalgkampen som sto på dagsorden. Partiet er i tilløpet til et Stortingsmandat. Ved siste kommune og fylkestingsvalg nådde Rødt over 5 prosent av stemmene i fylket og var kun 0,2 prosent unna SV. Med et par prosent over det, er mandatet i boks!

Med Synne Bjørbæk varaordfører i Bodø som toppkandidat, vil Nordlands befolkning være sikra en person med solide røtter i fylket. For nordfylket vil kampen for allmenningsretten og folket eiendom til naturressursene være spisskrav. Dette omfatter ikke minst levering og bearbeiding av fisken til fylkets landanlegg, krav om lukka anlegg i oppdrett, at verdiskapninga skal legges igjen i lokalsamfunnene. Folk i Steigen og Andøya har på hver sin måte virkelig reist kampen mot sentralisering. I flere kommuner er det er stort engasjement i gang for å beholde skoler der folk bor.

Nordland er særdeles rikt på naturressurser. Vannkraft, fisk og andre marine arter, vind, mineraler i fjell, beiteområder og landbruk, skog og ikke minst kompetanse til å utnytte dette på en fornuftig måte. Dette må tas vare på og utvikles videre for framtida. Den framtida skal Rødt fortsatt kjempe for sammen med folk – også på Stortinget. Kan Rødt være partiet for deg 11.september?