– En god transportplan for Nordland er vedtatt

Margunn Ebbesen 

Leserinnlegg

Med gode samferdselsløsninger så bygger vi dette landet. Det var Høyre garantisten for i valgkampen 2013 og dette har vi har fulgt opp i regjering. De årlige investeringene til samferdsel er økt med 50 prosent og Nasjonal Transportplan er overoppfylt.

Gjennom denne ambisiøse transportplanen så prioriterer regjeringen 1.000 milliarder de neste 12 årene på tidenes satsing på nye veier og jernbanelinjer, vedlikeholdet styrkes og viktige prosjekter som binder landet sammen gjennomføres.

For Nordland – fylket som går så det suser og med et næringsliv som kanskje mer enn noe annet er avhengig av gode samferdselsløsninger gir denne transportplanen et løft. Nesten 27.000 millioner til å løfte samferdsel i Nordland betyr mye.

Et viktig prosjekt som ble sikret oppstart i første periode er Andenes fiskerihavn. Dette er et viktig prosjekt for Andøy kommune som er en av Nordlands viktigste fiskerikommuner.

Men et av de kanskje mest ambisiøse tiltakene for oss i nord er prosjektet Ny by-ny flyplass i Bodø. Etter vedtaket fra den forrige regjeringen om å legge ned Bodø Hovedflystasjon, så satte daværende Høyre-ordfører seg i førersete for å bringe byen fremover. Et prosjekt som blant annet Arbeiderpartiet i kommunen ikke trodde på, men som i dag heldigvis har et bredt politisk flertall bak seg -Og som også landets statsminister har latt seg begeistre av.

Dette er ikke bare et nasjonalt samferdselsprosjekt, det er like mye et prosjekt hvor en planlegger, bygger og utvikler en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – som også har fått internasjonal oppmerksomhet.

Men de største samferdselsutfordringene i nord er kronglete vei og dårlig standard. Gjennom denne NTP skjer det mye i nord og for å nevne noen; Oppstart av gigaprosjektet med nye tunneler gjennom Sørfold. Ikke bare er det viktig for næringslivet og trafikksikkerheten, men det gjør også at veilengden kortes kraftig inn. 

Hålogalandsveien – et prosjekt som er tredoblet i kostnad siden den sto omtalt i forrige NTP. Begge disse er prioritert med oppstart i første periode. E6 Helgeland er godt i gang og E6 Helgeland nord skal gjennomføres helhetlig og sammenhengende.  

For Nordland er fylkesveiene en sentral og viktig del av veinettet. Regjeringen har i inneværende stortingsperiode gitt en betydelig økning i de statlige bevilgningene til fylkesveier. Denne satsingen styrkes nå ytterligere. Så nå er det opp til fylkespolitikerne om de vil prioritere gode fylkesveiprosjekt i Nordland.

Med denne ambisiøse transportplanen bygger vi Nordland og vi knytter mennesker sammen, skaper konkurransefordeler for Nordlands bedrifter, og ikke minst gir en bedre transporthverdag for folk flest.

Dette er en ambisiøs plan, som Arbeiderpartiet har omtalt som for ambisiøs og bruk av for mye penger. Selv har Ap presentert en plan med over 100 millioner mer i prioriteringer – uten å gjøre noen prioritering av prosjektene. Kan være greit at nordlendingene vet at Ap har lovt at InterCity-utbyggingen skal fullføres innen 2030. Et prosjekt som koster mer enn 10 ganger så mye som Ap legger opp til å bruke på det. Ap påstår de vil ferdigstille E39 i 2033. Dette koster flere titalls milliarder kroner, men Ap legger ikke èn ekstra krone på bordet for å finansiere dette løftet. Dette kan det være greit for oss i nord å vite, når vi også ser at de har lagt penger på bordet for å fremskynde prosjekt i nord som flyplass Hauan, E6 tunell Narvik, og havneprosjekt. 

Dette er nok mer som monopolpenger å regne.