Andøya skadeskutt

Bjørnar Sellevold 

Leserinnlegg

Det ufattelige skjedde 15.11.2016 da Arbeiderpartiet, sammen med Høyre og Frp, sørget for å få flertall i Stortinget for å legge ned Andøya Flystasjon. Dette som del av Langtidsplan for Forsvaret.

Herunder å flytte overvåkningsflyene 12-15 mil fra Andøya til Evenes.

Ca. 700 arbeidsplasser direkte/indirekte langt ute i dette øysamfunnet blir borte, i en befolkning på Andenes og omegn på ca. 3.000.

Tilsvarende i Oslo ville betydd nedleggelse av 60.000 arbeidsplasser.

Det ville ikke Stortinget turt å gjøre!

Det kan de glatt finne på å gjøre mot et mindre samfunn!

Svært mange unge familier har allerede tapt millioner av kroner på verdi av sine hus og eiendommer. Det har altså Arbeiderpartiet vært med på, noe som var helt unødvendig.

Stortingsvedtaket kan reverseres - og det bør det!

Dette gir ikke et bedre forsvar av/i Nord-Norge.

Det er også opplyst fra militærfaglig hold at Evenes ikke har plass til kampfly, overvåkningsfly og en økende sivil flytrafikk.

Meteorologisk er Evenes en utfordring for ethvert fly. Andøya med flystriper i alle himmelretninger, uten fjellbegrensninger, har 100 prosent regularitet.

Samtidig bør vedtaket om å avvikle Bardufoss som «helikopterbastionen» revurderes.

Det er gale-matias å la Rygge og Håkonsvern få helikoptrene, og å svekke Brigaden i Nord-Norge.