Jørn Martinussen svarer:

– Mer opptatt av øksnesværingene enn meg selv

En fulltreffer av ei ei overskrift som beskriver hva jeg og andre bør etterstrebe som politikere. Som politiker skal jeg være mer opptatt av mine naboer, som er Øksnes' befolkning, enn meg selv.

Tidligere Øksnes-ordfører Jørn Martinussen.  Foto: Silje Helene Nilsen

Leserinnlegg

Per Fuggeli sa det samme, med andre ord: – Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.

Men så til saken, og for å friske opp hukommelsen.

28. november klarte ikke Sp å legge fram et budsjettforslag i formannskapet. Dette ble ikke presentert før vi kom til kommunestyret.

Min kunnskap om Sp sitt budsjettforslag før kommunestyret var i korte trekk:.

1. Ingen eiendomsskatt

2. Ingen endinger i skolestruktur.

Inndekning:

– Alle gode tiltak finansieres ved at rådmannen rydder rom for finansiering av Sp sine fanesaker.

Jeg har vært med på å få Øksnes av Robek-lista, og jeg håper jeg slipper å være med på samme arbeidsstykke igjen. To ordførere fra den økonomisk turbulente tida da Øksnes var på Robek, har nå havnet i samme parti. De har til felles at deres ukloke økonomiske prioriteringer fikk Øksnes på Robek.

Skulle nå Sp mot formodning få gjennomslag for sine forslag til inndekning, fører det Øksnes kommune inn på Robek-lista igjen, med de utfordringer det vil gi barn i barnehage, skoleelever, beboere i omsorgsboliger, sykehjemsbeboere og resten av den store flokken av Øksnes kommunes innbyggere.

Jørn Martinussen

Kommunepolitiker i Øksnes