Regjeringa avkledd av forskningsrapport!

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at vi som var motstandere av forslaget fra Høyre/FrP-regjeringa om å endre arbeidsmiljøloven i 2015 hadde rett i vår argumentasjon.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Motstanden var så sterk at LO, UNIO og YS gjennomførte politisk streik og markeringer over hele landet mot forslaget. NHO derimot jublet, og med støtte fra Venstre og KrF ble det vedtatt av Stortinget. Hensikten var å gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig.

Forskningsrapporten viser at andelen sysselsatte i utsatte grupper ikke har økt. Tvert imot så har de som er i arbeid oftere midlertidige jobber enn før. Forskerne konkluderer med at de midlertidige jobbene også har blitt mer ustabile. Flere får midlertidige ansettelser, men flere går også ut av slike stillinger til arbeidsløshet eller ut av arbeidsmarkedet.

Rapporten slår fast at veksten i andelen midlertidige ansatte ikke gir økte jobbmuligheter, men fører til en utskiftning av sikre, faste jobber til mer usikkerhet i den nederste delen av arbeidsmarkedet. Andelen midlertidige jobber øker der det er mye midler­tidighet og lave lønninger fra før. Det var akkurat det fagbevegelsen, Arbeidstilsynet, Ap, SV, Rødt og Sp advarte mot.

Det var ingen tvil om at regjeringas forslag handlet om å svekke stillingsvernet i arbeidslivet. Regjeringa var fullstendig klar over at dette ville øke antallet midlertidige ansatte og forsterke utviklinga mot et løsarbeidersamfunn. Et annet viktig resultat av dette er at andelen fagorganiserte går ned, fordi midlertidig ansatte organiserer seg i mindre grad enn de som har fast arbeid. Endringene undergraver den norske modellen som har høy organisasjonsgrad som fundament.

For å få forslaget gjennom ble de mest fantasifulle argumenter tatt i bruk av daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og hans støttespillere. Det skulle hjelpe funksjonshemmede, ungdommer med «hull i CV-en», rusavhengige og unge innvandrere til å få jobb. Det ble også hevdet at det ville skape flere jobber fordi det var lettere for arbeidsgivere å lyse ut midlertidige enn faste stillinger.

Høsten 2015 satte Rødt i gang en kampanje rettet inn mot kommunestyrene og fylkestingene der vi foreslo å ikke følge endringene i arbeidsmiljøloven med flere midlertidige ansatte. Dette ble vedtatt i en rekke kommuner og fylkeskommuner, også der Rødt ikke var representert, fordi representanter i SV eller Ap tok det opp.

I mars kommer saken opp i Stortinget på nytt. Hvis KrF snur og går sammen med Rødt, Ap, SV, SP og MDG, er det flertall for å reversere endringene.