– Regjeringa med nye angrep på distriktene

Regjeringa har sendt ut et forslag til ny beregning av hvilke kommuner som defineres som sentrale eller distrikt i Norge. Kommunene i Nordland er etter dette blitt mye mer sentrale, mens kommunene i blant annet vekstfylket Rogaland er blitt mer distrikt! 

Rødts fylkestingsrepresentanter i Nordland, Per Gunnar Skotåm og Ingeborg Steinholt.  Foto: Rødt

Leserinnlegg

Dette er ikke lek med tall og ord. Dette er et konkret nytt forslag fra statsmakta for å sentralisere landet i blant annet større kommuner og fylker. At dette er den høyreleda regjeringas store visjon for Norge, er tydelig uttrykt gjennom kommunereformen, endring av fylkene og en rekke andre tiltak. Motstanden fra folk og lokale folkevalgte rundt i landet, har heldigvis gjort visjonen vanskeligere å gjennomføre. Derfor tas også mer skjulte metoder i bruk som økonomisk utarming og seigpining. 

Med såkalte indikatorer for beregning av graden av distrikt, legges grunnlag nye og for mange kommuner, reduserte rammer for tilbakeføring fra staten til kommunene. Men indikatorene og hvilken vekt det legges på disse, er ikke nøytrale størrelser, men bevist valgte for å oppnå ei ønska sentralisert utvikling. Innføres det nye systemet og at det legges til grunn for økonomiske tilbakeføringer til kommunene, vil kommuner i Nordland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark også i denne omgangen rammes. Det er de samme fylkene som i 2014 fikk reduserte tilbakeføring til samferdsel og som i dag ligger til grunn for distriktskampen for å opprettholde hurtigbåt og fergerutene i Nordland.  

Utspillet denne gangen er kjent gjennom at Nordland fylkesting i en litt anonym sak behandler «Utkast til ny distriktsindikator» sak 41/18. Regjeringa ber om tilbakemelding på forslaget på det nye rammeverket. Utredning fra Telemarksforskning på oppdrag fra Nordland fylke viser blant annet at kommuner i de sentraliserte fylkene Akershus, Rogaland og Hordaland med dette vil bli mer distriktsdefinerte og følgelig vil kunne få større tilgang på tilbakeføringer til distriktsretta tiltak. Nordland, Troms, Finnmark og Sogn og Fjordane vil på nytt få reduksjoner om det følges opp.

Fylkesrådets innstilling er at forslag til nytt system ikke ivaretar de virkelige utfordringene for Nordland. Rødt er enig i det og mener det mest riktige er å avvise heile systemet. Fylkestinget må stiller seg klar til kamp mot sentralisering og for folket i distrikts-Norge. Sjøl om regjeringa i denne omgangen ikke ber kommunene om å komme med synspunkter på forslag til nytt system for kommuneøkonomi, må ikke regjeringa i ro og mak får ture fram. Kommunene bør allerede nå i tillegg til fylkeskommunen, engasjere seg. Rødt maner til styrka organisering og kamp mot sentralisering og utarming av distriktene. I Nordland er det her store deler av folket bor og den samfunnsmessige verdiskapninga foregår.