Historisk lavmål av Sylvi Listhaug!

Fredag 9. februar hadde Utøya-filmen premiere i Norge.  Samme dag presterte justisminister Sylvi Listhaug å legge ut følgende melding på Facebook-sida si: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet».

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Massemordet på Utøya ble utført av en høyreekstremist/nynazist. Terroren var rettet mot AUF og Ap. Fredag 9. februar hadde Utøya-filmen premiere i Norge.  Samme dag presterte justisminister Sylvi Listhaug å legge ut følgende melding på Facebook-sida si: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet». Dette ble illustrert med et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

Dette er både uverdig og et historisk lavmål av en justisminister i etterkrigstida. Statsminister Erna Solberg evnet ikke å ta klar avstand fra Listhaugs uhyrlige utspill. Bakgrunnen for utspillet var at et forslag fra Høyre og FrP ble nedstemt av ALLE andre partier på Stortinget, også av regjeringspartner Venstre. Forslaget gikk ut på at justisdepartementet skal kunne ta statsborgerskapet og passet fra personer som er mistenkt for å være fremmedkrigere uten behandling i en domstol.

Det er et grunnleggende rettsprinsipp at en person er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er også et grunnleggende prinsipp i Norge at makten er fordelt mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt. Hele den norske rettsstaten bygger på dette. Det å skulle straffe personer på grunnlag av mistanke om terrorisme, dvs. at politikere – altså lovgivende makt – skal ta på seg rollen som dømmende makt, uten å gå via domstolen, er et farlig skritt å ta. Da snakker vi virkelig om trussel mot norske verdier!

Dette er ikke en debatt for eller mot terrorisme! Det er en debatt om rettsprinsipper, og hvordan rettsstaten skal fungere. Listhaug vil tydeligvis ikke at dette skal diskuteres, så derfor kommer hun med utspill som skal avspore og endre det dette handler om. I kommentarfelt på nettet florerer det med hatprat og drapstrusler. Utspillet fra Listhaug fyrer opp under dette, og er både avskyelig og farlig.

I februar nedsatte regjeringen et utvalg som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen. Utvalget har som mandat «å se på om regjeringen bør ha mulighet til å supplere eller gjøre unntak fra lovgivning, og til midlertidig å suspendere eller modifisere ellers lovpålagte rettigheter i ekstraordinære situasjoner». Dette gjøres til tross for at justiskomiteens flertall, under behandling i 2017 av meldingen «Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet», ba regjeringen om ikke å oppnevne et slikt utvalg.

Norge har i dag vide unntakslover som gjelder når Norge er i krig, når krig truer eller norsk selvstendighet eller sikkerhet er i fare. Nå ønsker regjeringen altså å vurdere muligheten for at dette skal utvides også til det de kaller ekstraordinære situasjoner. Med Listhaugs uhyrlige utspill er det grunn til å være bekymret for både rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland