Yngve Hansen (Ap):

– Stolthet og saksbehandling

Martinussen gikk på talerstolen og hevdet at loven ikke tillot flagging. Etter mitt syn er det å drive saksbehandling fra talerstolen.

Yngve Hansen (Ap) ble kraftig irritert over debatten rundt flagging på Pride-dagen.   Foto: Tone M. Sørensen

Leserinnlegg

Det har vært en merkverdig debatt om heising av regnbueflagget i Øksnes. Før helgen ble det uansett slått fast at Jørn Martinussen har tatt feil. Man kunne latt det ligge med det, men følgende sitat fra Martinussen får meg til å reagere: "«Ordføreren hevder at jeg i mailen sår tvil om rådmannens fortolkning av loven. Det medfører ikke riktighet.».

Da må jeg minne om hva som skjedde i kommunestyret: fungerende ordfører Jonny Rinde Johansen åpnet debatten på en strålende måte ved å klargjøre at dette skulle være en prinsipiell debatt. Det ble den aldri. Martinussen gikk på talerstolen og hevdet at loven ikke tillot flagging. Etter mitt syn er det å drive saksbehandling fra talerstolen.

Det er vanskelig å tolke dette på noen som helst annen måte enn at Martinussen, og mindretallet i kommunestyret, ikke hadde tillit til at administrasjonen hadde kontroll på lovligheten ved å flagge. Om det var slik at Martinussen sitt utgangspunkt ikke var tvil om administrasjonen sin saksbehandling og fortolkning, så er det nærliggende å tolke det slik at forslaget om å ikke flagge var på prinsipielt grunnlag. Dette har blitt tilbakevist flere ganger av Martinussen, og jeg har ingen grunn til å tro noe annet.

Om det er noen som nå er forvirret, så kan jeg trøste dem med at de er ikke alene. Skal Martinussen ha troverdighet i sin støtte til pride-arrangementet, så bør det komme en oppklaring og en beklagelse for at hans feilaktige inngang til saken kunne ført til at regnbueflagget ikke ble heist på rådhuset den 21. april.

Heldigvis kommer flagget til topps da, og jeg skal avslutte med å oppfordre politikerne i Øksnes, inkludert Jørn Martinussen, til å delta i paraden den 21. april for å feire mangfold, frihet og likeverd!