– Uforståelig nedleggelse av byggfag

Nordland fylkesting vedtok i sak 195/2017 at byggfag vg1 og vg2BA på Sortland skulle nedlegges til fordel for og opprettholde linjen på Melbu. Her er det ikke tatt hensyn til elevene som nå blir tvunget til å flytte på hybel eller velge en annen linje.

Lise Reinsnes er leder i Sortland Sosialistisk Ungdom.  Foto: Privat

Leserinnlegg

For elever bosatt i Bø, Øksnes og Lødingen er det ikke noen annen mulighet enn å flytte hjemmefra da de ikke rekker bussen som går fra Sortland til Melbu om morgenen. Ikke engang elever bosatt i Sigerfjorden rekker denne bussen.

Nordland har ligget høyt på statistikken for frafall siden mange av elevene må bo på hybel på grunn av avstandene. Når Nordland fylke har satset stort for å hindre frafall i videregående skole forstår jeg ikke hvordan de kom fram til at det var en god beslutning og legge ned den linjen som ligger mest sentralt.

Vedtaket vil være med på og øke frafallet, da vi vet at det er større sjanse for at en elev dropper ut når de bor på hybel.

Jeg stiller meg helt uforstående til at dette vedtaket skal være en god løsning for elevene.

Lise Reinsnes

Leder Sortland SU