– Senterpartiet – folkets mikrofonstativ i Finnmark

Et råd til FrP vil være: Gjør som Senterpartiet; ta selvstendige standpunkt som avspeiler finnmarks-folkets behov, skriver

Geir Adelsten Iversen (Sp), stortingsrepresentant fra Finnmark  Foto: STORTINGET

Leserinnlegg

Odd Erling Mikalsen (FrP) skriver i Finnmarksavisene om kritikken som partiet har fått som følge av sitt standpunkt både om å gjennomføre sammenslåingen av Troms- og Finnmark fylker.

For å «sukre den bitre pille» bygger FrP opp en «halsbrekkende» argumentasjon som kopler FrPs støtte til Troms’ anneksjon av Finnmark opp mot partiets standpunkt til sykehusstriden i Alta.

Gjennomgangstonen er at FrP sier det de må si fordi Stortingets vedtak i fylkeskommunereformen forlanger det. Når det derimot gjelder sykehuslokalisering er – for FrP – Stortingets vedtak intet verdt. Her er det plutselig «Altas behov» som teller.

Senterpartiet var initiativtaker til å avholde den rådgivende folkeavstemning om fusjonen mellom Troms og Finnmark her hos oss. Dette fikk bred oppslutning i fylket.

Senterpartiets ledelse har sagt at dersom folkeavstemningen ender med et klart nei, så er partiet rede til å ta omkampen på Stortinget. På samme måte som FrP argumenterer for Altas behov, vil Senterpartiet vise til Finnmarks behov, et behov som folket bedre enn noen byråkrat i Oslo sentrum kan kjenne til.

Senterpartiet er klar på at fylkessammenslåingen ikke «er skrevet i stein». Mange av forslagene har falt i grus. Ikke ble det noe av Hålogaland fordi Nordland trakk seg ut. Ikke ble det noe av Vestland-regionen fordi Møre og Romsdal sa nei. For Rogaland gikk det samme veien. På Østlandet er det fortsatt ting som må avklares.

Det er sammenheng mellom sykehuslokalisering og fylkesstruktur. Senterpartiets syn er at

«Samhandlingsreformens intensjoner er gode, men virkemidlene må bli bedre. Det må settes tydeligere krav til samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren. Det må stimuleres økonomisk til oppretting av flere distriktsmedisinske sentra og intermediære avdelinger» (SP langtidsprogram 2017-21, s.50).

Det har skjedd store ting i Alta, sykestuen har avansert medisinsk utstyr og dette kan bedres ytterligere. Senterpartiet kjemper for fødeavdeling i Alta Med bakgrunn i at Finnmark er et ressursrikt fylke kan vi i Senterpartiet si som Ole Brumm; «ja takk begge deler». Vi lever godt med sykehuset i Hammerfest og støttet av avanserte distriktmedisinske sentra i Alta og østover. Blir det fusjon med Troms vil vi mangle politikere fra et selvstendig Finnmark som kan tale fylkets sak. Dvs. at da kan sykehuset i Hammerfest bli nedlagt ikke til fordel for Alta men for Tromsø – og UNN.

Et råd til FrP vil være: Gjør som Senterpartiet; ta selvstendige standpunkt som avspeiler finnmarks-folkets behov. Senterpartiet lytter til folket og er folkets talerør på Stortinget.


Vi fremmer med styrke på «Løvebakken» vårt folks og våre velgeres oppdrag til oss. Vi er ikke partiet som gjennomtvinger sentralistisk styring i Finnmark. Snarere tvert imot: jeg sloss hver dag for å få gjennomslag for at Stortinget lytter til folket som har valgt meg på tinget og ikke vedtar noe som overkjører finnmarkingene.


Godt folk! Stem nei!


Hasvik, 6. mai 2018

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen

Finnmark Senterparti