– En stolt sjøfartsnasjon

Norge har en historie som sjøfartsnasjon vi skal være stolte av. Regjeringens viktigste mål er å sikre Norges posisjon som maritim stormakt og sikre norske sjøfolk.
Leserinnlegg

I et leserbrev gir Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland inntrykk av det motsatte. Det er fristende å spørre om han har fulgt med på hva Høyre, Frp, Venstre og KrF faktisk har gjort de siste fem årene, en kontrast til den passive vente-og-se-holdningen som preget de rødgrønne regjeringsårene.

For det første har vi lovfestet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Det er fordi vi ikke bare er opptatt av skip med norske flagg, men fordi vi også er opptatt av norske sjøfolk om bord. Og siden næringen er internasjonal og møter hard konkurranse har vi sikret at ordningen, som skal gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige, nå er norsk lov.

For det andre har vi, i tillegg til å lovfeste ordningen, også styrket ordningen. I 2017 var det i gjennomsnitt 11 100 sjøfolk i ordningen og det ble utbetalt omtrent 1 850 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 bruker vi i overkant av 2 000 millioner kroner.

For det tredje prioriterer vi havnæringene i forsknings- og innovasjonspolitikken. I 2016 gikk det til sammen 5,2 milliarder kroner til havnæringene fra mitt departement og gjennom våre etater, i hovedsak Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det gjør vi fordi maritime bedrifter er viktige brukere av støtteordningene.

I 2014 la et utvalg, der partene var representert, frem forslag om de såkalte NIS fartsområdebegrensningene og innretningen av nettolønnsordningen (nå tilskuddsordningen). Utvalgets flertall kom frem til flere kompromisser, og regjeringen har fulgt opp, blant annet gjennom å øke bevilgningene.

Men en del av flertallets kompromiss gjenstår: En løsning som vil tillate Color Line, som er eneste rederi med utenriksferger under norsk flagg, å omregistrere to skip fra NOR til NIS. Det Arbeiderpartiet totalt underslår er at utvalgets flertall samtidig var veldig klare på noe annet, nemlig at det uten en slik endring var sannsynlig at hele rederiet vil flagge ut. Da blir opp mot 2 500 arbeidsplasser satt i fare og kan bli flyttet ut av Norge.

Regjeringen satser på Norge som havnasjon, senest med strategien "Ny vekst, stolt historie". Vi skal fortsette å støtte det maritime miljøet i Norge – og norske sjøfolk.