Grunner for å opprettholde Andøya flystasjon

  Foto: Alf Ragnar Olsen

Leserinnlegg

Når kjepphestene blir viktigst, for politikerne, og man sløser med milliarder for IKKE å miste ansikt.

Nå har regjeringen med Solberg, Søreide og Bakke-Jensen samt FD hevdet at langtidsplanen for forsvaret (LTP) har styrket Forsvaret, og det er blitt det beste forsvaret i verden, enda de ved å vedta LTP, vedtok å legge ned det meste av Forsvaret.

Samtidig vedtok de nedleggelse av Andøya flystasjon bygget for ca. 30 milliarder, og flytting av overvåkningsflyene til Evenes, som vil resultere i et enormt pengesluk, pluss at vi mister det meste av mottakskapasiteten til NATO-fly, og at Evenes er et uegnet sted for stasjonering av disse flyene.

Etter hvert har kritikken av LTP blitt større og større fra de fleste hold, særlig fra fagfolkene i Forsvaret, og ikke minst fra de som arbeider med overvåkningsflyene, både mannskaper og teknisk personell. Og denne kritikken er også kommet fra det meste av tidligere personell som har jobbet med disse flyene, og som kun ser ulemper ved flyttingen, og ikke minst sløsing med forsvarets økonomiske midler, som kunne ha vært brukt på andre nyttige ting i Forsvaret.

Kan også ramse opp flygere, sivile og militære, flygeledere, meteorologer, flytrygging-folk, miljø-organisasjoner, som fraråder å bygge opp Evenes som base for overvåkningsflyene, når man allerede har en fullt utbygget base på Andøya, som kan ta imot de nye flyene fra dag en, uten store   kostnader.

Og flere har uttalt seg om LTP:

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes den nye sjefen for Sjøforsvaret  i et intervju i Forsvarets forum: Han ønsker seg flere enn seks ubåter, vil beholde korvettene, og er kritisk til de fortsatt manglende fregatthelikoptrene.

Stensønes peker spesielt på disse problemstillingene:

• Han ønsker seg flere ubåter enn de fire som er bestilt, helst «flere enn seks».

• Han vil beholde korvettene – selv om disse er besluttet utfaset.

• Han mener Sjøforsvarets kampkraft rammes i betydelig grad uten fregatthelikoptrene.

• Han mener det oppstår huller i beredskapen etter at Sjøheimevernet er nedlagt.

• Til sist frykter Stensønes at slagkraften og volumet i Sjøforsvaret blir for liten.

Hærsjef Odin Johannessen informerte 14. og 15. mai Stortingets utenriks- og forsvarskomite om situasjonen i Hæren, blant annet om mangel av stridsvogner og helikoptre, og fikk en irettesettelse. Foranledningen var misnøye med at han informerte Stortingets utenriks- og forsvarskomité om status i Hæren.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde råder politikerne på Stortinget til å snu i Andøya-saken. – Vi trenger i høyeste grad Andøya, både som operasjonsbase for oss selv og til mottak av allierte forsterkninger, sier han.

Generalløytnant Robert Mood har vært generalinspektør for Hæren mener det er best at overvåkningsflyene (MPA) blir værende på Andøya.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen slakter regjeringens forsvarspolitikk, og mener man ikke har råd til å legge ned Andøya.

Den pensjonerte sjefen for Sjøheimevernets Utdannings- og Kompetansesenter (SHVUKS). Kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen beskylder både forsvarssjefen og forsvarsministeren for «løgn og bedrag».

Per Bøthun Generalløytnant (p), tidligere operativ sjef i Nord Norge (FKN), mener Andøya må bestå med MPA der, og at Evenes er lite egnet som flybase.

Einar Smedsvig Generalløytnant (p), tidligere operativ sjef i Nord Norge (FKN) og Generalinspektør for Luftforsvaret mener Andøya må bestå med MPA der, og at Evenes er lite egnet som flybase.

Tom Henry Knutsen, Generalmajor (p), tidligere Luftverninspektør og sjef Forsvarets Høyskole   mener Andøya må bestå med MPA der, og at Evenes er lite egnet som flybase.

Øyvind K. Strandman, Brigader (p), baseforsvars-inspektør og sjef for Luftforsvarets utviklings- og kompetansesenter mener Andøya må bestå med MPA der, og at Evenes er lite egnet som flybase.

Jacob Børresen flaggkommandør (p) med en lang militær karriere bak seg i Sjøforsvaret som Skipssjef, militær sekretær forForsvarsministeren og som leder av militære operasjoner og øvelser. Han var også daglig leder forSACEURs krisestyringstab med ansvar for planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i det tidligere Jugoslavia. Han var stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998–2000, mener Andøya må bestå med MPA der, og at Evenes egner seg lite som flybase.

Oberst II Erik Skarland, tidligere bataljonssjef Norbatt UNIFIL i Libanon mener det er vannvidd å flytte overvåkningsflyene til Evenes og legge ned Andøya flystasjon.

Så mener Regjering samt Ap, at de besitter større kompetanse, enn alle disse nevnte personene, og mener de at de har bedre kompetanse i disse spørsmålene, enn de som har jobbet på toppleder nivå i forsvaret fra den kalde krigen fram til i dag.

Nå er forsvarssjefen eneste som er enig med regjeringen, men han må være lojal ovenfor sine arbeidsgivere, mens alle andre mener at det meste av LTP burde skrinlegges, og at de nye overvåkningsflyene P-8 må stasjoneres på Andøya flystasjon.

Og ikke minst, det vil frigjøre milliarder til andre deler av Forsvaret, som trenger det sårt!