– Dette er både et uklokt og et dårlig forslag

Leserinnlegg

Øksnes Kommune har jobbet frem en mulighet for å komme med innspill til Nordland Fylkeskommune på rutetilbudet til hurtigbåten i Vestbygda. Man er misfornøyd med at fylket i sin innsparingsrunde valgte å kutte Smines som anløp, og ønsker denne tilbake på rutekartet. Det kan godt være at Smines bør tilbake på rutekartet. Det er snakk om en svært kort distanse, og innsparingsmulighetene ved å kutte denne er for lommerusk å regne.

Fylkeskommunen setter som forutsetning, at Øksnes Kommune kommer med forslag til hvilke andre ruter som kan kuttes, for å spare tilsvarende som trengs for å gjeninnføre Smines som anløp.

Bygdeforeninga på Skogsøya ble invitert til å komme med sine synspunkter. I forslaget foreslås at alle anløp videre i Vestbygda gjøres om til kun å anløpes på anmodning vinterstid. Dvs at man må ringe og bestille båten dagen før man skal reise, og reise tilbake.

Dette er både et uklokt og et dårlig forslag. Uklokt fordi det er å spille sambygdinger opp mot hverandre, og skape splid der man heller burde stå samlet for sitt eneste samferdselstilbud ut til øyene. Dårlig fordi det vil være svært vanskelig å tallfeste besparingen ved en slik endring, som vil gjelde mange anløp (Tinden, Skipnes, Barkestad, Finvåg, Austringen, Grødset, Langøya, Sigerland og Skjerfjord).

Et mye bedre forslag, som vil gi konkrete og tallfestede besparinger, uten å gå utover verken mange personer eller samholdet i Vestbygda, er å kutte avgangen kl 14.30 fra Myre til Tunstad. Fylkets samferdselsavdeling opplyser at det i 2017 var totalt 111 personer som benyttet seg av denne avgangen. Ei forklaring på hvorfor så få benyttet seg av denne avgangen, kan være at neste avgang er allerede kl 16.15. Kort tid etterpå.

Øksnes kommune ønsker å satse på reiseliv. Og selv om hyttelivet i seg selv er skjønt, så er det næringsliv og aktivitet som bør veie tyngst når man skal fordele felleskapets penger på samferdsel. I den delen av Vestbygda dette gjelder, fins det unike bedrifter som er helt avhengig av et forutsigbart og godt samferdselstilbud. Hurtigbåten gjør det mulig å invitere venner til klassisk konsert med servering på Austringen.  På Skipnes kan store grupper overnatte i gammel rorbu, og det fins lokaler til både bryllup og fest. Og handelsstedet Tinden ligger som en unik perle ved utgangen til storhavet. På Barkestad Plastindustri jobbes det ikke bare med plast, og man kan få reparert både båt og utstyr. Finvåg tilbyr både overnatting og opplevelser i en unik atmosfære.

Alle disse flotte aktørene vil bli strupt, ved et dårligere samferdselstilbud enn i dag. Og det er i realiteten disse, som settes opp mot en avgang til Tunstad. Som benyttes av svært få.  Utviklingen burde gått motsatt veg, det burde blitt flere avganger for å sikre reiselivs satsningen i kommunen. Det får komme ved neste korsvei.

Jeg føler meg overbevist om at fornuften vil veie tyngst i denne saken, når Øksnes Kommune og Karianne Bråthen skal utarbeide sitt forslag til endring. Mitt innspill er sendt dem.