– Farvel, Høyre

Arbeiderpartiet skal tirsdag fremme forslag, der man ber regjeringen på nytt se på tallgrunnlaget for Evenes, etter at det er kommet fram at basevalget med nedleggelse av Andøya flystasjon, kan medføre store ekstrakostnader. - Vi ønsker en en gjennomgang av tallene, slik at vi har et korrekt beslutningsgrunnlag, sier Eirik Sivertsen (Ap) i forsvarskomiteen.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Leserinnlegg

Etter dagens sørgelige vedtak i Stortinget, har jeg meldt meg ut av «forsvarspartiet» Høyre!

Dette gjør jeg etter 2 års forsøk på faglig og politisk argumentasjon og innspill, både til fylkesparti, stortingspolitikere og ministre, uten å ha blitt hørt.

Partiets ledelse har dessverre vist total mangel på troverdighet i denne saken, og ledelsens forsøk på å virke saklig og grundig utad, har dessverre mislyktes totalt.

Som operativ flygeleder gjennom nærmere 40 år, påberoper jeg mer operativ kompetanse enn både partiets ledelse, og de siste 2 Forsvarsministrene fra partiet. De har avslørt manglende kunnskap i denne saken.

Hvordan er det mulig å få meg til å tro at

  • Det er nok plass på Evenes,
  • Evenes er et operativt bedre alternativ enn Andøya,
  • Sikkerheten er skikkelig ivaretatt,
  • Nedleggelse av Andøya, og oppbygginga av Evenes, vil bli billigere enn å beholde Andøya som MPA-base,
  • Saken er «grundig» utredet?

Når Evenes allerede i dag overlever på dispensasjoner p.g.a. for liten plass, hvordan er det mulig å påstå at det er nok plass til 5 store P8 Poseidon, fast stasjonert, og alle militære fly som vil operere ut fra Evenes under militære øvelser? Dette i tillegg til voksende sivil utbygging og trafikk? Andøya har plass til både og ha QRA og MPA, og så flyttes dette til en mindre, sivil flyplass?! I tillegg opplever jeg alt tøvet dere serverer om «forsterkningsbase» og «nødrullebane».

Selv om dagens vedtak er gjort, av et stort flertall i Stortinget, er det fortsatt slik at det er ikke alltid at flertallet har rett. I denne saken har mindretallet rett! Og BAF skal hjelpe dem med å minne dere på om hvor feil dere har tatt, etter hvert som milliardene ruller på Evenes. 

Slik saken nå står, trenger Høyre sin egen «nødrullebane»!

Takk for nærmere 40 års medlemskap.