Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet:

- Regjeringen svikter i kampen for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv

Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener regjeringen ikke tar omfanget av kriminaltet i arbeidslivet på alvor.
Leserinnlegg

I sommer har vi fått flere nye varsler om at regjeringen ikke tar kampen for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv på alvor.

Kripos-topp Eivind Borge har slått alarm om at omfanget av kriminalitet i arbeidslivet er enormt, og selv Erna Solbergs tidligere nære rådgiver, Julie Brodtkorb, nå direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, har sett seg nødt til å kritisere regjeringens manglende innsats (ABC Nyheter 15.7 og DN 19.7).

- En trussel mot velferden vår

Arbeidslivskriminalitet er en trussel mot velferden vår. Store summer går tapt i skatteinntekter, vinning fra grov kriminalitet hvitvaskes, seriøse virksomheter blir utkonkurrert av useriøse, mennesker blir utnyttet og det undergraver et trygt og organisert arbeidsliv for alle i Norge. Slik kan vi ikke ha det.

Likevel prioriterer ikke regjeringen denne kampen. De fremmer få nye tiltak og de stemte i vår i mot 12 tiltak Arbeiderpartiet fremmet i Stortinget. Regjeringens manglende lederskap viser seg ikke bare i mangelen på nye tiltak.

For noen år siden ble byggebransjen og politikerne enige om å bekjempe useriøsitet og gjøre det lettere for deg og meg å handle fra seriøse fagfolk gjennom et seriøsitetsregister. I vår la regjeringen initiativet på is; de skal i stedet fortsette å utrede i flere nye år. Mens kriminelle og useriøse aktører tilpasser seg lynraskt skal regjeringen altså utrede og utsette. Det holder rett og slett ikke.

- Dyrere å være organisert

I kampen for et seriøst arbeidsliv er det også noe grunnleggende høyresiden ikke ser ut til å forstå: Den viktigste motgiften mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv basert på faste ansettelser, hvor fagforeningene er førstelinjeforsvaret vårt.

Likevel gjør regjeringen det hvert eneste år dyrere for folk å være organisert, og det er mot regjeringens vilje at Stortinget har vedtatt en kraftig innstramning i innleie, noe som kan sikre seriøse bedrifter og faste ansettelser.

Arbeiderpartiet har tatt initiativ til en opprydningsaksjon i arbeidslivet og vil jobbe for at Stortingsflertallet tar ansvar der regjeringen svikter.