– Har Nordland råd?

Leserinnlegg

Ordføreren i Bodø og lederen for AP sin bystyregruppe har proklamert at de har snudd i LoVeSe-saken. De går nå inn for varig vern uten at saklige grunner er endret, og stikk i strid med partiets landsmøtevedtak. Tidspunktet for kronikken var godt "timet". Like etter holdt nemlig partileder Jonas Gard Støre tale til AUF på Utøya. Utspillet fra Bodø var bra å vise til da. AUF og Oslo AP jubler.

Journalist Stein Sneve mener at petroleumsnæringen kun har seg selv å takke for at oljeevntyret i Lofoten er i ferd med å ta slutt før det har begynt. Dette er bare delvis riktg. Selvagt har oljeselskapene vært altfor lite flinke til å gi nordlandsbedriftene oppdrag. Selskapene har tidevis også forsøkt å "lefle" med miljøvernorganisasjonene. Men flere er medskyldige.

Mange journalister har nærmest vært "mikrofonstativ" for miljøvernorganisasjonene. Organisasjonene har fått framføre sine argumenter uten at det har blitt stilt kritiske spørsmål ved sakligheten. Alle vet at konsekvensutredning ikke er det samme som åpning. Klimautslipp fra en mulig petroleumsvirksomhet i Lofoten vil neppe skade klimaet, heller tvert i mot. Oljen vil bli produsert i andre land, og med adskillig større klimautslipp. Faren for utslipp i i sjøen er ikke større, og området ikke mer sårbart, enn havområder lenger nord. Norne har jo dessuten vært i drift i årevis, og Golfstrømmen går forbi Lofoten. Når usannheter gjentas ofte nok, blir de til slutt oppfattet som sannheter.

Ida Pinnerød og Morten Melå mener "at Norge har råd til å la være å ta dette området i bruk til petroleumsaktivitet". Kanskje det, men har Nordland råd? Befolkningen i fylket forgubbes. Ungdommen fortsetter å reise sørover for å finne attraktive arbeidsplasser. Hadde det ikke vært for innvandringen, hadde Nordland hatt nedgang i folketallet.

Kronikkforfatterne mener at "petroleumstilnærmingen står i veien for annen langsiktig og bærekraftig verdiskaping". De peker spesielt på fiskeriene og sjømatproduksjonen.

Ja, mon det. Fiskeri har vært drevet i generasjoner i området, i mange hundre år. Selv om eksportverdien av fisk og annen sjømat har økt, er det blitt færre og færre fiskere i fylket. Det arbeider nå like mange i Mo Industripark som det er yrkesaktive fiskere i Nordland. Fiskebruk etter fiskebruk er lagt ned. Arbeidsplassene på land er dermed også blitt borte. Mange bygdesamfunn langs kysten av Lofoten og Vesterålen er avfolket. Nordland er et stort havbruksfylke. Men til og med oppdrettsvirksomhet mener noen er "miljøskadelig".

Fellesforbundet vil selvsagt ikke fiskerinæringen til livs. Næringen er viktig for Nordland og kommer   allltid i første rekke. Men fiskeriene kan leve godt side om side med andre næringer, også petroleumsnæringen. Det har vi lang erfaring med i Norge.

Det er overraskende at ordfører i Bodø og gruppleder i AP nå snur i LoVeSe-saken, stikk i strid med landsmøtevedtak i AP, Fellesforbundet og IndustriEnergi, samt vedtaket på LO-kongressen. Vi synes det er synd at Ida Pinnerød og Morten Melå bryter med en "skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming" som alltid har vært fundamentet for utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge. Arbeiderpartiet har alltid utformet politikken på grunnlag av saklighet, kunnskap og fornuft. Nå synes visst noen at taktikkeri og populisme er viktigere. Splittelse i LO er heller ikke det vi trenger nå.