- Hvorfor stille til valg?

Leserinnlegg

Hei Bjørnar Sellevold

Jeg ser i Andøyposten fredag 3. august at du utfordrere oss som vurderer å stille til valg for ett av de fire partiene som dessverre vedtok å legge ned Andøya flystasjon i forbindelse med LTP i 2016. Samtidig som du tillater deg å kalle oss for katastrofer, for at vi faktisk stiller til folkets disposisjon gjennom lokalvalget i 2019.

Jeg skal først avklare at jeg er svært uenig i mitt partis, Fremskrittspartiets, beslutning om å legge ned Andøya flystasjon. Her er jeg like forbannet, sint og skuffet som alle andre i samfunnet. Dessverre er det slik at regjeringspartier både må fronte og støtte vedtak de som en regjering foreslår, dette ligger i parlamentarismens natur, men dette er allikevel ingen unnskyldning for at en gjorde det FrP gjorde sammen med Høyre og Arbeiderpartiet og etter hvert også Venstre. 

 I likhet med alle andre, har jeg ikke fått svar på de spørsmål som blir stilt rundt hvorfor, Ja det hadde kanskje vært lettere å forstå hvorfor dersom svar ble gitt.

For Andøysamfunnet har Andøya flystasjon alltid vært viktig, og vi blir her påført ett stort sår. Dette såret må vi lege og sammen må vi kjempe for at Andøy kommune og innbyggerne skal stå bedre rustet i fremtiden, selv uten Andøya flystasjon. For Fremskrittspartiet i Andøy kjempet vi internt i partiet, sammen med Nordland FrP og våre to stortingsrepresentanter for ett annet resultat, dessverre vant vi ikke frem.

Jeg har tross dette valgt å stille meg til disposisjon for FrP, dersom styret og partiets organer, velger å stille en valgliste i 2019. Jeg har takket ja til å nok engang stille til valg på 1. plass på denne listen. 

Fordi der er mange andre kamper som også skal kjempes lokalt, regionalt og sentralt. Kampen for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep skal fortsette. 

Kampen for ett rikt og mangfoldig nærings liv og verdens beste reiseliv i Andøy. 

Kampen for at vi skal ha ett godt helse vesen for barn, unge, voksne og eldre, 

kampen for at Andøys fantastiske innbyggere skal ha ett best mulig sted å bo, med gode boligområde, med ett godt skole, barnehage og utdanningsnettverk i Andøy. Ett landbruk og en fiske industri i norgestoppen, europatoppen og verdenstoppen.

Jeg vil bruke all min påvirkning inn i Fylkestingsgruppe, stortingsgruppe og regjeringsmakt, der FrP er representert for at Andøyas stemme skal høres best mulig. I ett politisk system er det mange flere kamper som må tas, og jeg tror på det meste av den politikken FrP har, gagner Andøya best, men ser dessverre at FrP og jeg var svært uenige om flystasjonen. 

Jeg har gjennom snart 30 år som lokalpolitiker i Andøy kjempet for at vi skal høres, og har til tider lykkes med det i eget parti.

Bjørnar jeg stiller til valg nå for 8. gang fordi jeg tror på Andøy samfunnet, jeg tror på innbyggerne. Og jeg tror vi sammen kan skape norges beste kommune å bo i. Så skal vi være drivende uenige i enkelte saker og enige i andre saker, slik har kommunepolitikken i Andøy alltid vært så lenge jeg har vært med. 

Og jeg gleder meg til å eventuelt bli valgt inn på nytt i kommunestyret og være Andøy FrP sin fremste representant nok engang, forhåpentligvis sammen med representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, MDG og SV.


Med Vennlig hilsen

Halvar Rønneberg, Andøy FrP