– Hvis skattekutt for de rike er viktigst

I fem år har regjeringen kuttet skattene. Samtidig har de innført nye avgifter og fjernet velferdsordninger som rammer de som har minst å rutte med. Tilliten og tryggheten svekkes og forskjellene øker mellom folk.

Kirsti Leirtrø (Ap), stortingsrepresentant

Leserinnlegg

Eksemplene på smålige og usosiale kutt fra regjeringen er mange.

For eksempel renholderen i Forsvaret som fikk jobben privatisert og mistet opparbeidet pensjon. Den viktige tryggheten som en fast jobb gir er plutselig borte.

Eller den trafikkskadde, som nå har mistet bostøtten, og derfor mangler penger til mat. Og som ikke lenger har råd til nødvendig fysioterapi.

Vi har alenepappaen som ikke får det til å gå ihop med økte barnehagepriser, en større SFO-regning og redusert pendlerfradag.

Frp og Høyres politikk er basert på en ideologi der de rike skal belønnes. Velferdstjenestene skal derimot kuttes, begrenses eller privatiseres. Resultatet blir et samfunn der de sterkeste har rett.

Men vi andre vet at små forskjeller, trygghet, og tillit bidrar til mer verdiskaping. OECD har analysert sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst. Konklusjonen er, ikke overraskende, at økt ulikhet bidrar til en lavere økonomisk vekst. Og en lavere økonomisk vekst fører til mindre velstand å fordele.

Arbeiderpartiet mener det er avgjørende med en mer rettferdig fordeling. Flere mennesker må få muligheten til å klare seg selv. Vi vil ha mer fellesskap og høyere tillit. Folk må bli lytta til, og slippe å stå med lua i handa.

Vi må bruke de store pengene på forebygging, ikke brannslukking. Forrige stortingssesjon viste oss at i flere saker som betyr noe for folk er Stortingets flertall enig med Arbeiderpartiet, mot regjeringas stemmer. Det gir håp for fremtidas Norge.

Flere eldre, færre fødte, klimaendringer og mindre oljeinntekter vil utfordre oss fremover. En større del av byrden må legges på de som kan bidra mest. Men det krever mot, politisk vilje og innrømmelser. Egenskaper regjeringen overhode ikke har klart å mønstre i ulikhetsdebatten.

Kirsti Leirtrø (Ap), stortingsrepresentant