Risøyhamn Vel ber fylkesråden putte nedleggingsforslaget av Risøyhamn tannklinikk i en skuff:

– Skal skoleelever skysses 10 mil for tannbehandling?

Mandag skal fylkestinget behandle fylkesråd Aase Refsnes innstilling om å samlokalisere Risøyhamn tannklinikk med Andenes tannklinikk. Det innebærer at klinikken i Risøyhamn legges ned, men at tannlegen flyttes til Andenes. I uttalelsen under skriver Risøyhamn Vel hvorfor de synes det er ulogisk å legge ned en så velfungerendde klinikk.
Leserinnlegg

Av den siste tids mediaoppslag går det fram at det planlegges kutt i antallet tannklinikker rundt om i fylket vårt.  Det kalles omstruktureringer i helsesektoren og denne saken skal ut på høring.  Risøyhamn Vel vil med dette gi sitt syn på disse planene.

Den nye fylkes-råden for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes, var heldigvis raskt ute på banen og mente det var uaktuelt å kutte så mange klinikker som konsulentene hadde lagt opp til og ønsket derfor å stoppe uroen omkring kuttforslagene.

Dette kan i første omgang virke beroligende på oss som i dag har en velfungerende klinikk, men erfaring har vist oss at når nedlegginger først bringes på bane så er prosessen vanskelig å stoppe, jfr. dagens situasjon for flystasjonen på Andenes.     

Andøy kommune har et folketall på litt under 5000 personer, ca 2000 på kommunesenteret Andenes.  I Risøyhamn er det nå bygd ny skole til ca 134 mill og sto ferdig etter årsskiftet.  Ca halvparten av barne- og ungdomsskoleelevene på Andøya går på denne skolen, det vil si fra Saura til Skjoldehamn.  Skal disse da skysses rundt 10 mil til/fra Andenes eller Sortland for tannbehandling med de kostnader det medfører? Fra Skjoldehamn vil turen være 15 mil tur/retur!

I tillegg er fire barnehager samt to eldresentre avhengig av tannklinikken.  Av viktige bedrifter i omegnen kan nevnes LNS, (Leonhard Nilsen & Sønner) Hålogaland Elementfabrikk, Andøy Energi, Th. Benjaminsen og ikke minst Risøyhamn barne- og ungdomsskole med sine ansatte.  Vi har materialforretning, kafé med overnattingsplasser, eldrekafé med ulike aktiviteter, flyktninge-boliger, museum, kort sagt et levende bygdesamfunn med rundt 210 innbyggere i selve Risøyhamn.

Stedet Risøyhamn har i de seneste år har en positiv utvikling på flere områder som gjør at folk ønsker å bosette seg her.  Vi har stabil legedekning, tannhelsetjeneste og helsesøster, alt i en moderne klinikk, og Joker kolonialforretning med post i butikk.  Nytt av året er en tidsriktig småbåthavn med over 40 liggeplasser for båter av ulik størrelse. I tillegg har vi daglige hurtigruteanløp og stor godstrafikk av ulik slag, målt i tonnasje er nok Risøyhamn den største havna i regionen.  Risøyhamn med omland har etter hvert blitt et kommunikasjonsmessig tyngdepunkt på øya som ikke må undervurderes.

Andøy Space Center planlegger en stor utskytningsbase i nærområdet, kalt Andøy Space Port, for plassering av satellitter i polar bane.  Dette vil i flg planleggerne generere store gods-mengder samt flere hundre arbeidsplasser i anleggsperioden, noe mindre når basen er i drift.  Dette vil igjen føre til at behovet for helsetjenester av ulik type vil øke, og det virker da svært ulogisk å legge ned en velfungerende tannklinikk.

Risøyhamn Vel vil derfor be om at nedleggingsforslaget snarest mulig legges i en skuff som  låses. Skal vi ha en ny tannhelsepolitikk må det være at tannhelsetjenesten kommer inn under regelverket for vanlig helsetjeneste, det vil på sikt være tjenlig både for samfunn og den enkelte borger.  Det vil vil være å håpe på at fylkes-råden og andre politikere i stedet vektlegger slikt arbeid for fremtiden.

Med vennlig hilsen

for Risøyhamn Vel

Marit Arntsen