Debatt:

– Hva er kvalitet for våre barn i Sortland?

Det er med sjokk og vantro jeg leser i avisene at rådmannen foreslår å legge ned Sigerfjord, Strand, Maurnes, Holmstad, Holand og Lamarka skole for å bygge en ny skole i sentrum og en på Hinnøya.

Lærer i klassesituasjon på barneskole. Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leserinnlegg

Jeg vet selvsagt at det er dyrt å drive så mange skoler som vi i dag har i Sortland, men jeg husker også hva vår «borgemester» , Ingolf Markussen sa den dagen Sortland ble by. «Hele Sortland er blitt by, og vi skal ta i bruk hele byen». Skal vi ikke det lenger?


Utredning om skolestruktur klar

Vil opprette ny 1.-10.-skole på Hinnøya og legge ned småskolene

Utredninga om mulig ny skolestruktur på Sortland er klar. Anbefalinga er å sentralisere dagens skolestruktur, men samtidig opprette ny grunnskole på Hinnøya.

 

Nå skal vi fjerne «limet» i bygdene i Sortland. Hva blir igjen? Ønsker en kun bosetting på Strand og i sentrum?

I 2017 ble Sortland kåret til årets barne- og ungdomskommune i Norge. Forplikter det?

Vi sier at det skal være kvalitet i skolen, og det er rett.

Men hva da med kvalitet i hverdagen for skolebarna?

Er det kvalitet i hverdagen nå som 5-6 åringer som bor lengst unna sentrum skal måtte kjempe om plass på bussen sammen med 16-17 åringer, og kjøre 23 km istedet for 8,6 km én vei.

Og da har jeg ikke tatt med de elevene som bor på Kavåsen/Romset, som i dag går på Holmstad.

Jeg kan huske en mor som fortalte meg, etter at jeg hadde spurt hvordan sønnen trivdes, nå som han var kommet til Holmstad skole for ei uke siden;

«Han stortrives og jeg føler at han blir sett og får den hjelpen han trenger.» Vil det være en selvfølge i en skole med flere hundre elever?

Og hva med beredskapen for våre barn om vi samler alle på en, to plasser?

Jeg håper og tror at vi har politikere i Sortland som ser hva kvalitet er for et barn  og sier nei til forslaget fra rådmannen.

Lillian Grøsnes