Wenche Skar:

– Løftebrudd overfor de svakeste innbyggerne

– Er det greit med løftebrudd overfor de svakeste innbyggerne? spør Wenche Skar.
Leserinnlegg

I Bladet Vesterålen 5.12.18 viser leder for hovedutvalg helse og omsorg, Hanne Skare, til at rådmannen har fått et vedtak fra politikerne som innebærer både avvikling av Hadsel sykehjem, og at ingen skal måtte flytte derfra mot sin vilje. Hunm mulg? Påpeker at det er rådmannen som skal gjennomføre dette. Uten å informere beboere og pårørende gikk rådmannen ut i media og sa at han skulle legge ned ei avdeling før jul, og at de hadde startet fortløpende flytting av beboere fra Ekren til Stokmarknes sykehjem.

Pårørende måtte lese dette i avisa. Siden ingen har svart positivt på flytting, er dette et løftebrudd.


– Hadde tanten min hatt krefter, ville hun kjempet for å bli på Ekren

Wenche Skar ber om verdighet i eldreomsorgen i Hadsel.

 

Ikke god nok dialog

Etter flere tilbakemeldinger fra pårørende kom endelig kommuneledelsen ved Skare og Celius på banen. Skare innrømmer i avisa at dialogen ikke har vært god nok, og at signalene tyder på at man ikke er kommet så godt i gang med prosessen som man burde. Celius «har forståelse for at beboere på Hadsel sykehjem fortsatt ønsker å være på Ekren som er deres hjem». Hun sier det er beklagelig at det ikke har vært mulig å gi konkret informasjon til beboere og pårørende.

Så umulig kan det vel ikke ha vært når rådmannen har kunnet gå ut i media om prosessen? Uansett: Beboere og pårørende har nå fått et brev fra helse- og omsorgssjefen hvor det står at de skal kalles inn til individuelle møter med avdelingsledelsen på Ekren «så snart som mulig». Temaet er flytting til Stokmarknes sykehjem. Ifølge Celius (BLV 5.12.18) skal flyttinga være ferdig i god tid før juli 2019. Løftebruddet skal følges opp.

– En uforutsigbar størrelse

Er det greit med løftebrudd overfor de svakeste innbyggerne? Det er dokumentert opp og i mente hvordan nye omgivelser og mennesker påvirker gamle og syke negativt. Hvilken magi skal kommuneledelsen ta i bruk for å få 17 mennesket overført «i verdige former» til et sykehjem som har sine utfordringer mht plass? Og der samtlige skal få enerom? Kalkuleres det med naturlig avgang? I så fall er det en uforutsigbar størrelse.

Beboere og pårørende kan med henvisning til vedtaket om at ingen skal flyttes mot sin vilje, fortsatt si nei til denne tvangsflyttinga.