Hadsel FrP:

– Skal og må ende ut med at vi har en «alle fornøyd garanti»

– Vi har 27 underskrifter fra beboere i Hadselhamn som har underskrevet på en felles høringsuttalelse i forhold til masseuttaket i Brattåsen, skriver Hadsel FrP.
Leserinnlegg

Både innbyggere og næringsliv må bli tatt på alvor og hørt i denne saken. Kommunen altså i dette tilfellet vi i kommunestyret og administrasjonen sier at innbyggerne er blitt hørt og tatt på alvor – men føler beboerne i Hadselhamn dette?

Svaret på dette tror vi alle vet er: NEI!

Hva om?

– Hva om dette kommunestyret hadde en sak på bordet i dag som foreslo å utrede hvor i kommunen vi skulle hatt masseuttak, og som ikke påvirker livskvaliteten i negativ retning for innbyggerne?


Brattåsen-regulering avgjøres

I et ekstraordinært formannskapsmøte foran siste kommunestyremøte før jul vil det avgjøres om det blir fortsatt drift i pukkverket i Brattåsen.

 

- Hva om vi faktisk foreslår en slik utredning? - Hva om vi ber om innspill fra innbyggerne og næringsliv hvor dette egner seg best? – Hva om at vi våger å gi en «alle fornøyd garanti»

Alle må erkjenne at vi trenger masse for å utvikle Hadsel videre fremover og hvorfor ikke finne den beste løsningen sammen? Siden 2007 har innbyggerne ventet og etterspurt en strategisk plan for masseuttak for Hadsel. Er det ikke på tide at dette kommer på plass?

Vi ser på arealplanen på nytt om det er mulig å flytte til andre egnede steder i kommunen.


Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning om Brattåsen Masseuttak:

Anbefaler å prioritere tiltak og utforming som avbøter ulempene

Direktoratet for mineforvaltning (DMF) anbefaler i en høringsuttalelse til planforslaget for Brattåsen masseuttak, at kommunen og tiltakshaver prioriterer tiltak og utforming som avbøter med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.

 

«Alle fornøyd garanti»

Ett forslag fra Hadsel FrP er:  Anlegg ny vei opp til Tajord – gå så inn i terrenget i en sirkel som jobbes i vertikal retning over veldig lang tid ( se bilde). Dette vil fungere som en støy-mur og vil være til minimal sjenanse for naboer.


Naboer i høringsuttalelser til høringen om Brattåsen masseuttak:

– Steng Brattåsen masseuttak!

September i år ble detaljreguleringsplanen for Brattåsen masseuttak i Hadselhamn lagt ut på en seks ukers høring. Masseuttaket har vært omdiskutert i mange år, og høringsuttalelsene viser at beboerne i Hadselhamn ikke er blitt mer positive til det.

 

Dette er samme fjell som uttak skjer fra i dag, så massene burde være den samme. Ingen synlige sår i terrenget annet enn fra vindusrekka i Widerøe flyet. Dette er selvsagt ett forslag fra «ufaglærte» og må utredes av profesjonelle  - og SKAL OG MÅ ende ut med at vi har en «alle fornøyd garanti»

Vi mener vi skal lytte til innbyggerne våre med å finne egnet ny lokasjon for masseuttak og vi skal lytte til næringslivet som må ha masser for utvikling av Hadsel i fremtiden.


Nordland fylkeskommune i uttalelse om planforslag til Brattåsen masseuttak:

– Positivt at kommunen har lagt vekt på avbøtende tiltak

Nordland fylkeskommune sier i en uttalelse til Hadsel kommune, at de ser det som positivt at kommunen har lagt vekt på avbøtende tiltak. De er også positive til at forslaget til reguleringsplan stiller klare krav i forhold til støy, samt til oppfølging og kontroll av anlegget.