– Politikerne opptrådte som en ensartet flokk i Ekren-saka

Det står respekt av å endre standpunkt når det er åpenbart at det er klokt å gjøre dette. Det siste ser dessverre ut til å sitte langt inne hos posisjonspolitikerne i kommunen vår.
Leserinnlegg

 Jeg er heldig som bor i et land hvor hver og en av oss, uavhengig av «stand og stilling», kan ytre oss fritt. Det er vår demokratiske rett, både på nasjonalt og lokalt plan. I Hadsel kommune er det stor motstand mot tvangsflytting av beboerne fra Ekren, og ikke bare blant pårørende. Det er flere som har stått opp for de gamle i håp om at politikerne vil snu i denne triste saken. Men som i flere andre viktige saker som berører mennesker, posisjonspolitikerne er ikke til å rikke.


Opposisjonen kjempet for å la de gamle få beholde Ekren i budsjettmøtet før helga

– Er i en ond sirkel for eldreomsorgen

Stemningen var tung på begge sider av bordet da posisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer i kommunestyret, og det ble klart at Ekren legges ned til sommeren.

 

Etter å ha vært til stede på bakerste benk under deler av kommunestyremøtet 13. desember, gjør jeg meg noen tanker, ikke minst omkring hvilken makt som ligger hos våre folkevalgte. De har makt til å fatte vedtak som griper inn i den enkeltes liv på ulike måter. Politikerne er innbyggernes tillitsvalgte og skal fremme saker og fatte vedtak til beste for oss innbyggere.

Innbyggernes lovlige rett er å å påvirke politikerne i prosessen fram mot vedtak. Det betyr ikke at vi som innbyggere kan få igjennom alle saker vi kjemper for, men de folkevalgte har plikt til å lytte til oss. Det står respekt av å endre standpunkt når det er åpenbart at det er klokt å gjøre dette. Det siste ser dessverre ut til å sitte langt inne hos posisjonspolitikerne i kommunen vår. De opptrer som en ensartet flokk hvor alle må trekke i samme retning. Jeg vet at Ekren-saken smerter noen av dem, men de kan/våger ikke bryte ut av flokken og stemme etter hjertet.


Exit Ekren

Med 17 mot 8 stemmer har kommunestyret i Hadsel vedtatt budsjettet, hvor videre drift av Ekren etter juli 2019 ikke er med.

 

Når dessuten engasjementet fra pårørende blir karakterisert som «støy» fra talerstolen, er det svært urovekkende.

Jeg tar av meg hatten for folk som påtar seg det store ansvaret å delta aktivt i lokalpolitikken. Men den makta dette samtidig gir, må forvaltes med ydmykhet. Heldigvis for de gamle har rådmannen lovet at de skal få ro i jula og slippe å flyttes før på nyåret. 

Det er bare å takke og bukke for en sånn sjenerøsitet. 

God jul til alle som har stått på for beboerne på Ekren!

Wenche Skar, Hadsel

Stor skuffelse over at ordføreren ikke ville møte fakkelfølget

– Dere må be dem om å snu i Ekren-saken

Et tjuetalls mennesker møtte torsdag morgen opp foran rådhuset mens kommunestyret behandlet neste års budsjett - og dermed om folk må flyttes fra Hadsel sykehjem mot sin vilje i løpet av det neste drøye halvåret.Spørsmål i kø da pårørende møtte kommuneledelsen for informasjon om flyttingen fra Ekren:

– Hvor går smertegrensen for at folk får bli boende?

Bodil Hartvigsen var blant dem som søkte svar om arbeidet som er satt i gang for å flytte folk ut fra Hadsel sykehjem.Kritiserer Hadsel kommune for utfasingen av Ekren. Frykter for sin mors sikkerhet:

– Ingen bli flyttet før etter en dialog mellom kommunen og den enkelte

Søstrene Lisbeth og Else Marie Hagerup, reagerer på at Hadsel kommune skal flytte 17 beboere til Stokmarknes sykehjem og frykter at deres mor går en usikker fremtid i møte.Går i fakkeltog for beboerne på Hadsel sykehjem

Velforeninga på Hadsel sykehjem, oppfordrer folk til å møte opp utenfor rådhuset i Hadsel førstkommende torsdag.Wenche Skar:

– Løftebrudd overfor de svakeste innbyggerne

– Er det greit med løftebrudd overfor de svakeste innbyggerne? spør Wenche Skar.Kommuneoverlegen forstår godt pårørende:

– Ikke optimalt

– Det enkle blir å si at de pårørende har rett. Ro, forutsigbarhet og kjente omgivelser er det beste for demenspasienter, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin om Ekren-saken.