- Bedre vilkår for jobbskaperne

Leserinnlegg

Venstre vil gi rom og bedre vilkår for gründere, jobbskapere og næringslivet. Det er bra for arbeidslivet, verdiskapingen og hele landet.

Den nye regjeringsplattformen mellom Venstre, Høyre, Frp og KrF legger et solid grunnlag for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser for folk. Det handler om å satse på jobbskapere, havbruk, landbruk og reiseliv. Dette er næringer i vekst som skaper positive ringvirkninger i hele Norge.

Skal vi klare omstillingen som Norge skal gjennom må slike bedrifter sikres rammebetingelser som bidrar til vekst og utvikling. Selvstendig næringsdrivende skal få styrket sine sosiale rettigheter. Tilgang på risikokapital økes, og vi skal jobbe hardt for å redusere byråkrati og skjemavelde. Slik at det blir enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter

Innen fiskeri og landbruk er det økende optimisme. Med god grunn. De årlige jordbruksoppgjørene har bidratt til at norsk matproduksjonen aldri har vært høyere enn nå. Inntektsutvikling for jordbruket har økt med 10,1 % fra 2014 til 2018. Selvforsyningsgraden, som falt med forrige regjering fra 53 til 47 prosent, har med Venstres hjelp gått opp 3 prosent, fra 47 til 50 prosent. Satsingen skal videreføres, og det er viktig for hele Norge.

Havbruk og fiskerinæringen er viktig for kysten. Jeg er glad for at planen om strukturering av båter under 11 meter nå legges i skuffen. Slike båter er viktige for rekrutteringen til næringen, og vi må sørge for at ungdommer også i fremtiden kan ha mulighet til å delta i den viktige næringen som fiskeri er for Norge. Jeg tror også det er bra at regjeringserklæringen nå slår fast at kommuner skal kompenseres for bruk av lokaliteter til oppdrett.

Reiselivet er en vekstnæring for Norge. En viktig bidragsyter for å opprettholde bosetting og lokal verdiskaping. Det er en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt for kommunene og som integrerer arbeidstakere med ulik bakgrunn. Reiselivet er i vekst internasjonalt og vi har gode forutsetninger for å lykkes i et bærekraftig internasjonalt reiselivsmarked.

Oljesmellen for noen år siden rammet Norge hardt. Nå er optimismen tilbake. Måned for måned er det færre og færre som er arbeidsledige. Jobbskapingen øker. Ytterligere satsing på bredden i arbeidslivet er viktig for Norge og viktig for Venstre, fordi vi er på lag med fremtiden.