- Nord-Norgebanen er ikke bare mulig, men nødvendig

Leserinnlegg

I helga er det landsmøte i SV, og fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark kommer til å gi klart uttrykk for at vi trenger jernbane i nord. Riktignok er dette allerede programfestet politikk for SV, og noe vi har kjempet for i mange år, men 2019 er likevel et spesielt år. I år skal det gjennomføres og legges fram en utredning om Nord-Norgebanen.

Utredningen legges fram 15. mai i år, og har høringsfrist 1. september. I en travel valgkamp er det vanskelig å forutsi hvilke saker som vil få oppmerksomhet, og vi ønsker derfor å oppfordre alle engasjerte nordlendinger, jernbaneentusiaster, klimaforkjempere, tilhengere av en grønn omstilling, og alle som ønsker seg sikrere veier i nord om å holde denne saken varm gjennom hele valgkampen.


Ingen partier må få slippe unna med en apatisk eller negativ holdning til Nord-Norgebanen uten den velfortjente pepper en slik fremtidsfiendtlig holdning fortjener! Siste gang det ble bygget nye spor i de førti prosent av norsk landareal som utgjør Nord-Norge, var i 1962. Seksti år uten at en eneste regjering har klart å prioritere Nord-Norge må nå ta slutt. Vi krever at Nord-Norgebanen tas inn i neste Nasjonal Transportplan, og at vi som bor i nord endelig, endelig kan få ta steget inn i forrige århundre.


Selvsagt bør Nordlandsbanen oppgraderes. Slik den ligger er den å regne for Nord-Europas lengste museum. Svingene er for krappe, tunnelene for små, kulvertene for dårlige og det er for få krysningsspor.

Banen fra Trondheim til Bodø må få en skikkelig oppgradering, derom hersker ingen tvil. Det er likevel unison enighet i SV om at planleggingen og prosjekteringen av neste steg av jernbanebyggingen må komme i gang snarest. Vi har ikke råd til miste flere liv til trailere med sommerdekk, vi har ikke råd til CO2-utslippene fra titusenvis av trailerlaster med gods som kunne vært fraktet på bane, og vi har ikke råd til la investeringer og folketall stupe fordi våre bo- og arbeidsmarkedsregioner er for små.


Derfor bør alle med engasjement for næringsutvikling og det grønne skiftet holde debatten varm det nærmeste halve året. Gi tydelig beskjed til ditt parti og i din lokalavis om at tiden nå er kommet: Nord-Norgebanen skal endelig bygges.