«Jernbane er nødvendig»

Partileder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, på talerstolen under helgens landsmøte.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Leserinnlegg

Landsmøtet i SV - Sosialistisk Venstreparti mener at 2019 må bli året da politiske parti må stå samlet bak kravet om at utbygginga av jernbane i Nord-Norge må starte.

Veksten i trailertrafikk med de konsekvensene vi har sett på nordnorske veier i vinter er nok et viktig argument for jernbane. Veiene kan ikke ta unna for den økande veksten i godstransport, både kvalitet og framkommeligheit på veiene tilsier at vi nå må ha et alternativ. Det alternativet er tog og skip.

Nord-Norge fortjener et alternativ til flyet – det alternativet kan bare være en jernbane. Vi ser tydeligere og tydeligere at klimaendringene griper om seg. Skal vi kunne nå de målene vi har satt internasjonalt må toget være en del av løsninga.

For Nord-Norge vil tog binde by og land tettere sammen. En rask jernbane vil gjøre det mulig for flere å bo i distrikta, siden flere arbeidsplasser blir innenfor behagelig dagpendleravstand. Det vil utvikle seg større bo- og arbeidsmarkedsregioner og det vil skape vekst i næringslivet.

SV krever derfor:

  • Bygging av Nord-Norgebanen må inn i neste NTP.
  • Rask realisering av jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes

Uttalelsen er vedtatt av SVs landsmøte